แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมสามร่มโพธิ์ศรี
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 7-10 กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 31 สิงหาคม-3กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แจ้งข่าว...งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย (ครั้งที่ 22) ณ วัดโมลีโลกยาราม ในอาทิตย์ 2 กันยายน 55
โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ณ วัดดงตาล จ.สุพรรณบุรี
มูลนิธิมายา โคตมี
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 17 - 20 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 ปฏิบัติธรรมวันแม่ แบบเจโตวิมุติ 10 - 13 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 ปฏิบัติธรรมวันแม่ แบบเจโตวิมุติ 10 - 13 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แจ้งข่าว...งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย (ครั้งที่ 21) ณ วัดโมลีโลกยาราม ในวันจันทร์ 13 ส.ค. 55 (หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล พร้อมชมความอลังการของถ้ำมรดกโลก โดยสายการบินเจ๊ตแอร์เวย์ (9W)
 ปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา แบบเจโตวิมุติ 1 - 5 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 27 - 30 กรกฎาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
1–5 สค.55 วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา เชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน
10 – 12 สค. 55 วันแม่ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน
 จองค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง"เฉลิมพระเกียรติ" วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
 ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมและศีลจารีถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ( รับได้อีก 4 ท่านจะปิดรับ) -ขณะนี้เปิดรับสมัครปฎิบัติคอร์สเดือนกันยายนแล้ว.ติดต่อสอบถามการสมัครได้เลย
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 20 - 23 กรกฎาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 โครงการปฏิบัติธรรม (คอร์ตภาวนาพิเศษ รุ่น.ธรรมะเพื่อชีวิต) รับสมัครนักธุรกิจ..เเละผู้รักสุขภาพจิต..เข้ารับการฝึกอบรมภาวนา(เพื่อประยุกต์หลักการปฏิบัติเข้าปรับใช้ในชีวิตจริง)
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 13 - 16 กรกฎาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แนะนำศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมนำใจ


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย