แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน มาร่วมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมภาวนา เทศกาลวันปีใหม่ ณ วัดมเหยงคณ์ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑ มกราคม ๒๕๕๗
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล 28 ธค. 56-1 มค. 57 มูลนิธินิธิกร บางปู สมุทรปราการ เยื้องวัดอโศการาม
 สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 34 อัตถพล (พลังแห่งประโยชน์)
 งานปริวาสกรรม
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ 4-8 ธันวาคมนี้ มูลนิธินิธิกรบางปู สมุทรปราการ เยื้องวัดอโศการาม
!!!! ยกเลิก !!!! เสวนา : เปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนแปลง ทำอย่างไรให้ใจสุข
สวดมนต์ข้ามปีและภาวนาต้อนรับปีใหม่แบบทิเบต
 ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน มาร่วมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมภาวนา และ ร่วมงานพิธีสมโภชน์ถ้ำพระนอน สมเด็จพระบรมศาสดามหาปรินิพพาน ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 อบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยมี พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นพระวิปัสสนาจารย์
 ปฏิบัติธรรม เข้าปริวาสกรรม วัดไทรโพธิ์งาม จ.สุราษฎร์ธานี
 ปฏิบัติธรรมวันปีใหม่ 27 ธค. 2556-1 มค. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมวันพ่อ 5-10 ธันวาคม. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 20-23 ธันวาคม. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 13-16 ธันวาคม. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 สถาบันพลังจิตตานุภาพ เตรียมเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นใหม่ (รุ่นที่34)
 ขอเชิญเข้าอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อ "เสริมดวง-สะเดาะเคราะห์-ต่ออายุ" ตามหลักวิชาธรรมกาย
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 22-25 พฤศจิกายน. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมวันปีใหม่แบบเจโตวิมุติ 27 ธค. 56-1 มค. 57 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมวันพ่อ 5-10 ธันวาคม. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 15-18 พฤศจิกายน. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย