สำนักสงฆ์แสงอรุณ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์

 พระมหาบุญส่ง โชติวโร   24 พ.ย. 2557

เป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสัปปายะอีกแห่งหนึ่ง สำหนับชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจ ปฏิบัติธรรมตาามแบบเถวรวาส โดยมีกายคตาสติเป็นพื้น จนถึงอารมณ์กรรมฐานต่าง ๆ จึงแนะนำมา ณ ที่นี้ ติดต่อได้ที่ พระมหาบุญส่ง โชติวโร โทร.085-712-6972

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ : 085-712-6972
ที่มา : สำนักสงฆ์แสงอรุณ

DT016788

พระมหาบุญส่ง โชติวโร

24 พ.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5344 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย