แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามนัยสติปัฏฐาน ๔ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีฯ ๑๑๑๑๐
วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี เชิญชวนเยาวชนบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Introduce one of the best Meditation place.. "Wat Pratat Sri Jomthong"
วัดบางพาน จ.สิงห์บุรี - ขอเชิญปฎิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์
 งานเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และ คุณาจาร์ยรำลึก ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ๙ วัน ๙ คืน ( ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๕ มกราคม ๒๕๕๕
 ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
อานาปานสติภาวนา ที่สวนโยคะธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 30 ธ.ค.-2 ม.ค. ฟรี รับเพียง 40 ท่าน
ขอเชิญปฎิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555 ( 29 ธค.54 – 2 มค.55 ) ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี ( น้ำลดแล้ว )
 รับซื้อ - ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ขึ้นไป
 ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์
วัดบางพาน จ.สิงห์บุรี ขอหยุดการปฏิบัติธรรมชั่วคราว เนื่องจากน้ำท่วมวัด
แนะนำสถานที่ปฏบัติธรรม
วัดไผ่เหลือง ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยสติปัฎฐาน ๔และให้การบริการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
นมัสการพุทธสังเวชนียสถานสำคัญทั้ง 4 สถาน คือ พุทธคยา, พาราณสี, กุสินารา,ลุมพินี และอีก 4 สถาน ซึ่งเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ คือ,สาวัตถี,ไวสาลี,ราชคฤห์,นาลันทา รวมเป็นอัฏฐมหาสถานทั้งแปดแห่งที่สำค
 ขอเชิญปฏิบัติธรรมในวันที่ 2 ต.ค. 54 ที่ซอยปรีดี 36 คลองตัน 09.00-16.00 น.
(-/-)ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในธรรม เข้าอบรม “พระอภิธรรมเบื้องต้น” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 บวชศีลจาริณีชีพุทธไม่โกนผมปฏิบัติบัติธรรม ณ.วัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี
 ขอเชิญร่วมฝึกการเจริญสติ เเละนั่งสมาธิ ภาวนา (หลักสูตรเบื้องต้น) ด้วยการสมัครเข้ารับอบรมปฏิบัติธรรม เเละร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ ณ สวนป่าสุขวิปัสสนาราม (ป่าธรรมชาติ) วิเวก 28-30 ตุลาคม. 54
 สำนักปฎิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์ ต.เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ที่ต้องการปลีกวิเวกไปได้ตลอดทั้งปี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 16-19 กันยายน 2554 ณ รามคำแหง 81 กรุงเทพจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย