แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร ย้อนรอยวิถีธรรม ลุ่มน้ำแม่กลอง.... 22-24 กรกฎาคม 2554
เชิญร่วมปฏิบัติธรรม "หลวงปู่พุทธอิสระ" วัดอ้อน้อย กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ขอเชิญฟังธรรมะ Delivery เรื่อง "ประดับสุขด้วยธรรมะ"
 ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 22-25 กรกฎาคม 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน อบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ณ.วัดพลับพลา จ.จันทบุรี ๒๒-๒๘ ต.ค. ๕๕
ขอเชิญปฏิบัติธรรม ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 14 -18 กค.54 ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี
 ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา 14 -17 กรกฎาคม 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
 วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี
 ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 24 - 27 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา ต. ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ปี 2554
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย/ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ-วิปัสสนา วันที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ บ้านธรรมะรื่นรมย์ กรุงเทพ
ขอเชิญผู้สนใจอบรมธรรมะ หลักสูตรระยะสั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 ขอเชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญ ถนนพุทธมณฑลสาย 2
 ปฏิบัติธรรม 10 - 13 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
แนะนำทีครับ..นัองใหม่ครับ
สำนักปฎิบัติธรรมวัดบางพาน จ. สิงห์บุรี(วัดในอุปถัมถ์ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
 ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมก่อนเข้าพรรษา วันที่1-11กรกฏาคม2554
ขอเชิญปฏิบัติธรรมช่วงวันวิสาขบูชา 13-18 พค.54 ที่วัดบางพาน ลพบุรี
 ปฏิบัติธรรม วิสาขบูชา 13-17 พฤษภาคม 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
สถานปฏิบัติธรรม บ้านไร่ปลายตะวัน วังน้ำเขียวจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย