แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
อาสาฬหบูชาภาวนา "ทงเลนเพื่อการละอัตตา" วันศุกร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557
 ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิเพื่อเป็นพระประธาน ประดิษฐานณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร บ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ศุกร์-จันทร์ ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ รับสมัครพนักงาน ชาย-หญิง
 ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์แบบเจโตวิมุติ 11-16 เมษายน 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 4-7 เมษายน. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 28-31 มีนาคม. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข เจริญสติ พัฒนาจิตเบื้องต้น ครั้งที่ 1 /2557
อบรมภาวนาและบำเพ็ญบุญกุศลในวันวิสาขบูชา
แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม
 วัดวิปัสนา ปากช่อง
เชิญสมัครฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่ พระภิกษุ เพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ สำหรับจัดตั้ง สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานในวัด
เปิดสอนการฝึกเจริญสติ (วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4) เพื่อลดความเครียด ความโกรธ ความทุกข์, เพิ่มความสุข และปัญญา
 ทุนการศึกษา สำหรับผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎกมีทุนการศึกษา
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 14-17 มีนาคม. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 7-10 มีนาคม. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ขอเชิญปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
 ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน มาร่วมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมภาวนา และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถโบราณ ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องใน วันมาฆบูชา ๒๕๕๗
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 28 กพ.-3 มีค. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 21-24 กุมภาพันธ์. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดแพร่ สำหรับผู้ต้องการเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย