แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 โครงการปฏิบัติธรรมฟรี "ผัสสะบริสุทธิ์" มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันออกพรรษา 19 – 24 ตุลาคม 2561 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ที่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รับสมัครอาสาสมัครโครงการพระไตรปิฎกศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาจารย์
 ปฏิบัติธรรมข้ามปี .... Practice over the years ,
  “ Vipassana Jetovimut ; Dhamma Practice Professor Course” January 3 – June 30 and July 3 – December 30 Every year. At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 Practice over the years , 5 days Dhamma Practice Course” 28 December – 1 January 2562 New Year At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 “ Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” 21-24 December 2561 At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 “ Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” 14-17 December 2561 At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 “ Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” 16-19 November 2561 At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 30 พย.- 3 ธค. 2561 ณ บ้านพระโสดาบัน หมู่บ้านโชคฤทัย-พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 2-5 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านพระโสดาบัน หมู่บ้านโชคฤทัย-พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 5-8 ตุลาคม 2561 ณ บ้านพระโสดาบัน หมู่บ้านโชคฤทัย-พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รับสมัครผู้มีจิตอาสาประจำศูนย์วิปัสสนาจารย์แบบเจโตวิมุติ จ.ตาก ชาย – หญิง อายุระหว่าง 18 – 50 ปี
 “ Vipassana ; 4 days Dhamma Practice Course” 26-29 October 2561 At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 “ Vipassana 4 days Dhamma Practice Course” 19-22 October 2561 At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นวิปัสสนาจารย์ 3 มค. - 30 มิย. และ 3 กค. - 30 ธค. ของทุกปี ณ สำนักสงฆ์ศูนย์พัฒนาจิต หมู่ที่ 7 ต.วังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก
 “ Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” 12-15 October 2561 At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 ธรรมสถานว่องวานิช ตารางอบรมปฏิบัติธรรมมูลนิธิว่องวานิช ปี 2561
 “ Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” 5-8 October 2561 At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” 28 September-1 October 2561 At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย