แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 โครงการปฏิบัติธรรม วิถีธรรม นำชีวิต มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม เชียงเใหม่
 รับสมัครนักเรียนวิถีพุทธ เรียนด้าน Software Development ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ค่ายธรรมะ และ Computer Science ระดับมัธยม 1 – 3 ภาคฤดูร้อน 1-30 เมษายน 2562
 ค่ายธรรมะ และ Computer Science ระดับประถม 4 – 6 ภาคฤดูร้อน 1-30 เมษายน 2562
 ค่ายธรรมะ และ Computer Science ระดับประถม 1 – 3 ภาคฤดูร้อน 1-30 เมษายน 2562
 ทุนการศึกษาแด่นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ
 คอร์สปฎิบัติธรรมประจำปี 2562 เชียงใหม่
 ขอแนะนำที่สงบและไกล้สนามบินเชียงราย
 ขอเชิญทำบุญจอง เสาห้องกรรมฐาน จำนวน 24 ต้น (จองต้นล่ะ 10,000บาท) เป็นสถานที่ฝึกกรรมฐาน ของพระภิกษุเเละโยคี
 รับสมัครวิปัสสนาจารย์ โครงการพระไตรปิฎกศึกษา หลักสูตร 6 เดือน
 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 โครงการปฏิบัติธรรมฟรี "ผัสสะบริสุทธิ์" มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันออกพรรษา 19 – 24 ตุลาคม 2561 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ที่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รับสมัครอาสาสมัครโครงการพระไตรปิฎกศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาจารย์
 ปฏิบัติธรรมข้ามปี .... Practice over the years ,
  “ Vipassana Jetovimut ; Dhamma Practice Professor Course” January 3 – June 30 and July 3 – December 30 Every year. At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 Practice over the years , 5 days Dhamma Practice Course” 28 December – 1 January 2562 New Year At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 “ Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” 21-24 December 2561 At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 “ Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” 14-17 December 2561 At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 “ Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” 16-19 November 2561 At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย