ค่ายภาษาอังกฤษ รับสมัครบัณฑิตอาสา สอนโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในชนบท 11-12 ธค.

 สุมล   26 พ.ย. 2557

 สวัสดียามเช้าครับ

11-12 ธันวาคม 2557 ไปทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษกับเด็ก ๆ
เชิญร่วมสร้างกุศลถวายพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อ

สถาบันปัณฑิตารมย์ พัฒนาโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
ไปทำกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

ทีมบัณฑิตอาสาไปทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบด้วย
Mr Michael, Mr Ron(เพื่อน Michael),
, กัส ,อ้อ ,แก้ว ,ภาวี ,กร ,แพรว ,โต้ง ,บรรจง

แบ่งปันสรรสุขให้ .................. แก่กัน
จิตแผ่เมตตาอัน .................... ผ่องแผ้ว
กูลเกื้อทุกคืนวัน .................... นำสุข ...... สู่ใจ
ยังโลกสวยสดแล้ว ................. เพราะเอื้อกรุณา


1.โรงเรียนบ้านสันดอน นักเรียน 50 คน
2.โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ นักเรียน 10 คน
3.โรงเรียนมหาราช 7 นักเรียน 50 คน
รวม 110 คน


 รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

สถาบันปัณฑิตารมย์ ส่งเสริม โรงเรียนดีบนดอย โรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป
นักเรียนสามารถพูดได้ 2 ภาษาอย่างแคล่วคล่องและชำนาญ

รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
มีเงินเดือน
มีอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
มีที่พักให้
มียานพาหนะให้

รับวุฒิ ม3,ม.6,ปวช,ปวส,และปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา

ราษฎรย่อมไปในที่ ๆ ยังประโยชน์แก่ราษฎร
ไปทุกทิศทุกทางไม่เลือกที่
เมื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากราษฎร ๆ ย่อมจากไป
หากต้องราษฎรมาหา ต้องยังผลประโยชน์แก่ราษฎรก่อน
เมื่อยังผลประโยชน์แก่ราษฎร แม้ไม่เรียกร้องให้ราษฎรมา
ราษฎรก็จักมาหาเอง


สนใจร่วมงานโครงการโรงเรียน 2 ภาษา
โทร.089-766-2373.    

DT010325

สุมล

26 พ.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5833 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย