แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน..หลักสูตรเบื้องต้น...ในวันที่ 19-23 ตุ.ค. 55 ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา
 เปิดโอกาสให้ชีวิต บวชเนกขัมมบารมี ,เปิดวัดวันอาทิตย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใกล้ชิดพระพุทธศาสนา องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 19 ตค. - 23 ตค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ , พัทยา
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 12 ตค. - 15 ตค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ,พัทยา
 งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย (ครั้งที่ 23) ณ วัดโมลีโลกยาราม ในอาทิตย์ 7 ตุลาคม 55
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 5 ตค. -8 ตค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
สถานที่ปฎิบัติธรรม
 ปฏิบัติธรรม ที่บ้านพาณิชย์กุล วันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2555
  สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา ม.พฤกษา3
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 28 กย. -1 ตค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ทานบารมี ใครอยากได้บุญบ้าง ????
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 21-24 กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 14-17 กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมสามร่มโพธิ์ศรี
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 7-10 กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 31 สิงหาคม-3กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แจ้งข่าว...งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย (ครั้งที่ 22) ณ วัดโมลีโลกยาราม ในอาทิตย์ 2 กันยายน 55
โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ณ วัดดงตาล จ.สุพรรณบุรี
มูลนิธิมายา โคตมี
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 17 - 20 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยาจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย