แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 วัดบางพาน จ.สิงห์บุรี ขอหยุดการปฏิบัติธรรมชั่วคราว เนื่องจากน้ำท่วมวัด
 แนะนำสถานที่ปฏบัติธรรม
 วัดไผ่เหลือง ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยสติปัฎฐาน ๔และให้การบริการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
 นมัสการพุทธสังเวชนียสถานสำคัญทั้ง 4 สถาน คือ พุทธคยา, พาราณสี, กุสินารา,ลุมพินี และอีก 4 สถาน ซึ่งเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ คือ,สาวัตถี,ไวสาลี,ราชคฤห์,นาลันทา รวมเป็นอัฏฐมหาสถานทั้งแปดแห่งที่สำค
 ขอเชิญปฏิบัติธรรมในวันที่ 2 ต.ค. 54 ที่ซอยปรีดี 36 คลองตัน 09.00-16.00 น.
 (-/-)ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในธรรม เข้าอบรม “พระอภิธรรมเบื้องต้น” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 บวชศีลจาริณีชีพุทธไม่โกนผมปฏิบัติบัติธรรม ณ.วัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี
 ขอเชิญร่วมฝึกการเจริญสติ เเละนั่งสมาธิ ภาวนา (หลักสูตรเบื้องต้น) ด้วยการสมัครเข้ารับอบรมปฏิบัติธรรม เเละร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ ณ สวนป่าสุขวิปัสสนาราม (ป่าธรรมชาติ) วิเวก 28-30 ตุลาคม. 54
 สำนักปฎิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์ ต.เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ที่ต้องการปลีกวิเวกไปได้ตลอดทั้งปี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 16-19 กันยายน 2554 ณ รามคำแหง 81 กรุงเทพ
 ขอเชิญปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ ที่วัดบางพาน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 package tour ไปสังเวชนียสถาน
 ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 12-15 สิงหาคม 2554 ณ รามคำแหง 81 กรุงเทพ
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาที่สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา หมู่บ้านพฤกษา3 บางคูลัด ทุกวัน 4 เวลา
 สถานปฏิบัติธรรมปัณฑิตารมณ์ ร่วมกับบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิ-วิปัสสนา วันที่ 20-21 ส.ค.2554
 วัดใหม่ห้วยลึก ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเสริมบารมีถวายเป็นพระราชกุศล 9-15 สิงหาคม
 ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 12-15 สิงหาคม 2554 ณ รามคำแหง 81 กรุงเทพ
 เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร ย้อนรอยวิถีธรรม ลุ่มน้ำแม่กลอง.... 22-24 กรกฎาคม 2554
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม "หลวงปู่พุทธอิสระ" วัดอ้อน้อย กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ขอเชิญฟังธรรมะ Delivery เรื่อง "ประดับสุขด้วยธรรมะ"
 ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 22-25 กรกฎาคม 2554 ณ ปัณฑิตารมย์


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย