แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง ผู้ชม
 @ปฏิบัติธรรมวัดโคกกลุ่ม(จอมแก้ว) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี (๒๐-๒๕ มี.ค.๒๕๕๖นี้...)
 สำนักสงฆ์บ้านหนองบัวแดง ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 ขอเชิญอุบาสก - อุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรม
 ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานพระธาตุห้วยบอนเก่า ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
  สถานปฏิบัติธรรมพลังพีระมิด บ้านสวนพีระมิด 69 หมู่ 6 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 17-20 พฤษภาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ พระราม 2 กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 10-13 พฤษภาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 3-6 พฤษภาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 26-29 เมษายน 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ธรรมบรรยาย "เบิกบานทุกนาที : หลักธรรมเกี่ยวกับการบำบัดรักษาด้วยความกรุณา"
 คอร์สอบรม/ภาวนา "หยดหัวใจแห่งธรรมกายา (กุนซัง ญิงทิก) แก่นสาระจากซกเช็น ปีที่ 1"
 วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข
 คอร์สอบรม/ภาวนา "เชรับ ชัมมา" วันที่ 19-22 มีนาคม 2556
 บรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติกรรมฐานแบบทิเบต อานุภาพของจิตใจ (Power of the Mind)
 ขอเสนอสถานที่ปลีกวิเวกแห่งใหม่ ณ จ.กระบี่ครับ
 ปริวาสกรรม ประจำปีนี้ ๒๖ มี.ค ๕๖ - ๓ เม.ย. ๕๖ ณ.วัดประชาสามัคคี ต.ตะคล้อ อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์
 วัดหนองปลิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมงานปฎิบัติธรรมประจำปี๒๕๕๖
 @ปฏิบัติธรรมวัดโคกกลุ่ม(จอมแก้ว) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 19-22 เมษายน 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติวันสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2556 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ


  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย