แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง ผู้ชม
 บวชศีลจาริณีชีพุทธไม่โกนผมปฏิบัติบัติธรรม ณ.วัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี
 ขอเชิญร่วมฝึกการเจริญสติ เเละนั่งสมาธิ ภาวนา (หลักสูตรเบื้องต้น) ด้วยการสมัครเข้ารับอบรมปฏิบัติธรรม เเละร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ ณ สวนป่าสุขวิปัสสนาราม (ป่าธรรมชาติ) วิเวก 28-30 ตุลาคม. 54
 สำนักปฎิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์ ต.เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ที่ต้องการปลีกวิเวกไปได้ตลอดทั้งปี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 16-19 กันยายน 2554 ณ รามคำแหง 81 กรุงเทพ
 ขอเชิญปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ ที่วัดบางพาน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 package tour ไปสังเวชนียสถาน
 ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 12-15 สิงหาคม 2554 ณ รามคำแหง 81 กรุงเทพ
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาที่สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา หมู่บ้านพฤกษา3 บางคูลัด ทุกวัน 4 เวลา
 สถานปฏิบัติธรรมปัณฑิตารมณ์ ร่วมกับบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิ-วิปัสสนา วันที่ 20-21 ส.ค.2554
 วัดใหม่ห้วยลึก ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเสริมบารมีถวายเป็นพระราชกุศล 9-15 สิงหาคม
 ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 12-15 สิงหาคม 2554 ณ รามคำแหง 81 กรุงเทพ
 เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร ย้อนรอยวิถีธรรม ลุ่มน้ำแม่กลอง.... 22-24 กรกฎาคม 2554
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม "หลวงปู่พุทธอิสระ" วัดอ้อน้อย กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ขอเชิญฟังธรรมะ Delivery เรื่อง "ประดับสุขด้วยธรรมะ"
 ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 22-25 กรกฎาคม 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน อบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ณ.วัดพลับพลา จ.จันทบุรี ๒๒-๒๘ ต.ค. ๕๕
 ขอเชิญปฏิบัติธรรม ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 14 -18 กค.54 ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี
 ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา 14 -17 กรกฎาคม 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
 วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี
 ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 24 - 27 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา ต. ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ปี 2554


  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย