ขอเชิญชวนร่วมปฎิบัติธรรม ที่วัดคลองปลัดเปรียง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 กิติศักดิ์   6 ม.ค. 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการปฎิบัติธรรมได้ที่เบอร์ 02-740-2751 วัดคลองปลัดเปรียง หรือ 081-407-4420 คุณเล็ก หรือ 086-570-9539 คุณจำปี   

สถานที่ตั้ง : วัดคลองปลัดเปรียง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : วัดคลองปลัดเปรียง 02-740-2751หรือ 081-407-4420 คุณเล็ก -086-570-9539 คุณจำปี
DT016914

กิติศักดิ์

6 ม.ค. 2558• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• "จงมีสติเมื่อเกิดความโกรธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• ผู้ฉลาดในการอธิษฐานนิมิตนั้นให้มั่นด้วยดี เป็นไฉน ??

• หงส์ทองคำ (สุวัณณหังสชาดก)

• กรรมที่เกิดจากการฆ่าตัวตาย

• รวมเพลงชาวพุทธ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย