แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
5 – 9 ธ.ค. 55 วันพ่อ ขอเชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5ธันวาคม 2555
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 28 ธ.ค. 2555 -2 มกราคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 21-24 ธันวาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 14-17 ธันวาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 7-10 ธันวาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 30 พ.ย. 5 ธ.ค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 23-26 พฤศจิกายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสนาเฉลิมพระเกียรติ
 แจ้งข่าว...งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย (ครั้งที่ 24) ณ วัดโมลีโลกยาราม ในเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 55
 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2555
 วัดสุนันทวนาราม
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5ธันวาคม 2555
 ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอกกฐินสมัคคี ณ.สำนักธรรมสถานเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (สาขาวัดดงน้อย)
 ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอกกฐินสมัคคี ณ.สำนักธรรมสถานเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (สาขาวัดดงน้อย)
 ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักธรรมสถานเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ
แนะนำสถานปฏิบัติที่เชียงใหม่ค่ะ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 16-19 พฤศจิกายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 9-12 พฤศจิกายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 2-5 พฤศจิกายน 2555 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 26-29 ตุลาคม 2555 ปัณฑิตารมย์ พัทยา


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย