แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 5-8 เมษายน 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 29 มีค.-1 เมย. 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 22-25 มีนาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 สมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ( มาฆบูชา) ณ ศุนย์วิปัสนากรรมฐานวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 ก.พ.
 แจ้งข่าว...งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย ณ วัดโมลีโลกยาราม ในอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 56
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 15-18 มีนาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ พระราม 2 กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 8-11 มีนาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 1-4 มีนาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 22-25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ วันมาฆะบูชา
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 15-18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 8-11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ธรรมะสำหรับฆารวาส สมาธิกับพ่อผ้าขาว
 กินอยู่อย่างตำมุงกระทำอย่างสูง
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 1-4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 25-28 มกราคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 วัดมหาเจรีย์ (ไกลกังวล) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 18-21 มกราคม 2556 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี
 ร่วมปฏิบัติธรรมโต้รุ่ง สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
 ร่วมปฏิบัติธรรมโต้รุ่ง สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรีจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย