รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำกิจกรรมโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในชนบท วันพ่อ

 สุมล   26 พ.ย. 2557

 สวัสดียามเช้าครับ

4 ธันวาคม 2557 ไปทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษกับเด็ก ๆ
เชิญร่วมสร้างกุศลถวายพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อ

สถาบันปัณฑิตารมย์ พัฒนาโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
ไปทำกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

ทีมบัณฑิตอาสาไปทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบด้วย
Mr Michael, Mr Ron(เพื่อน Michael),
, กัส ,อ้อ ,แก้ว ,ภาวี ,กร ,แพรว ,โต้ง ,บรรจง

แบ่งปันสรรสุขให้ .................. แก่กัน
จิตแผ่เมตตาอัน .................... ผ่องแผ้ว
กูลเกื้อทุกคืนวัน .................... นำสุข ...... สู่ใจ
ยังโลกสวยสดแล้ว ................. เพราะเอื้อกรุณา


1.โรงเรียนบ้านสันดอน นักเรียน 75 คน
มีนักเรียน 8 ห้องเรียน
แต่มีครู 4 คน ผู้อำนวยการ 1 คน
ขาดครูอีก 4

2.โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ นักเรียน 60 คน
มีนักเรียน 8 ห้องเรียน
แต่มีครู 4 คน และไม่มีผู้อำนวยการ
ครูต้องทำหน้าที่บริหารแทนด้วย
ขาดครู 4 คน และขาด ผอ. 1 คน


3.โรงเรียนมหาราช 7 นักเรียน 400 คน
ขาดแคลนหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน พอช่วยตนเองได้
สถาบันปัณฑิตารมย์ให้บัณฑิตอาสาเป็นพี่เลี้ยงเรื่องหลักสูตรได้
แต่ผู้อำนวยการใกล้เกษียณในปี 2559

4.โรงเรียนบ้านทุ่งแจง

5.ไปเยี่ยมโรงเรียนที่ขาดแคลนครูอีก 18 โรงเรียน. 
-โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
-โรงเรียนบ้านรางเฆ่
-โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง
-โรงเรียนบ้านหุบพริก
-โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน
-โรงเรียนบ้านพุตะเคียน
-โรงเรียนบ้านวังปลา
-โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
-โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
-โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
-โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
-โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
-โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า
-โรงเรียนวัดป่าเขาสัมมะงา
-โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
-โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย
-โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
-โรงเรียนบ้านเบิกไพร
-โรงเรียนวัดชัฏใหญ่

 รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

สถาบันปัณฑิตารมย์ ส่งเสริม โรงเรียนดีบนดอย โรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป
นักเรียนสามารถพูดได้ 2 ภาษาอย่างแคล่วคล่องและชำนาญ

รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
มีเงินเดือน
มีอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
มีที่พักให้
มียานพาหนะให้

รับวุฒิ ม3,ม.6,ปวช,ปวส,และปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา

ราษฎรย่อมไปในที่ ๆ ยังประโยชน์แก่ราษฎร
ไปทุกทิศทุกทางไม่เลือกที่
เมื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากราษฎร ๆ ย่อมจากไป
หากต้องราษฎรมาหา ต้องยังผลประโยชน์แก่ราษฎรก่อน
เมื่อยังผลประโยชน์แก่ราษฎร แม้ไม่เรียกร้องให้ราษฎรมา
ราษฎรก็จักมาหาเอง


สนใจร่วมงานโครงการโรงเรียน 2 ภาษา
โทร.089-766-2373.    

DT010325

สุมล

26 พ.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5876 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย