แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 2)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 1)
 บวชเนกขัมเทศกาลวันแม่ (๑๐-๑๒ ส.ค. ๖๓)
 โครงการบวชเนกขัมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๕-๒๘ ก.ค. ๖๓)
 วัดพระยาทำวรวิหาร
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 10-13 กรกฎาคม 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพฯ รามคำแหง 81 บางกะปิ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันเข้าพรรษา 3-6 กรกฎาคม 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี
 บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา (๑-๗ พ.ค. ๖๓) (งด)
 #1ปีมีครั้งเดียว บรรพชาสามเณรแบบเน้นปฏิบัติธรรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ยามค่ำ วันธรรมดา 19.00 - 21.00 น. ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพฯ ซอยรามคำแหง 81 บางกะปิ กรุงเทพฯ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันสงกรานต์ 11-15 เมษายน 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 20-23 มีนาคม 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพฯ ซอยรามคำแหง 81 บางกะปิ กรุงเทพฯ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 13-16 มีนาคม 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพฯ ซอยรามคำแหง 81 บางกะปิ กรุงเทพฯ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นวิปัสสนาจารย์ ประจำปี 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี
 “ Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” Friday - Monday. At Pantitarom ;21-24 February 2020
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 27-30 มีนาคม 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 6-9 มีนาคม 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี
 “ Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” Friday - Monday. At Pantitarom Moo 5, Phu Kham Chan, Phra Phutthabat, Saraburi, Thailand.
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันมาฆะบูชา 7-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ปีใหม่ 24-27 มกราคม 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ปีใหม่ 17-20 มกราคม 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย