แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 (พักกาย-พักใจ) สมัครปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔ พองหนอ-ยุบหนอ (เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น-เพื่อใจที่ใสสะอาด) สมัครเข้าอบรมได้ตลอดเข้าพรรษา 3 เดือน
 ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 1 วัน 09.00 - 16.00 น. 13 สิงหาคม 2558 ซอย รามคำแหง 81
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 1 วัน 09.00 - 16.00 น.
 "ขอเชิญท่านผู้ใฝ่หาทางออกจากทุกข์อย่างแท้จริง ร่วมปฏิบัติธรรมกับคุณแม่ชีเกณฑ์ ณ วัดป่าเจดีย์เทวธรรม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ในช่วงเข้าพรรษาปีนี้"
 ขอเชิญบวชเนกขัมมภาวนาและเวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 21-24 สิงหาคม. 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติเข้าพรรษา 30 กค.-2 สค. 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2558 วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2558
 ปฏิบัติธรรมสำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 14-17 สิงหาคม. 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 7-10 สิงหาคม. 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติเข้าพรรษา 31 กค.-3 สค. 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 24-27 กรกฎาคม 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 17-20 กรกฎาคม 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 10-13 กรกฎาคม 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 3-6 กรกฎาคม 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 26-29 มิถุนายน 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 19-22 มิถุนายน 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย