สำนักปฏิบัติธรรมวัดเกาะนางโดย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 siwalee   2 ม.ค. 2558

เชิญปฏิบัติธรรมตามทางสายกลาง อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ อริยสัจ 4 สติปัฏฐาน 4 อานาปานสติ อนัตตลักขณะสูตร ปฏิจจสมุปบาท
ได้ทุกวันที่ 1-7 ของเดือน โดยพระอาจารย์ปรีดา ปุญญวัฑฒโก
โทร.081-4445954   

สถานที่ตั้ง : วัดเกาะนางโดย เลขที่ 230 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์ : 0814445954
DT016049

siwalee

2 ม.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5883 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย