แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง ผู้ชม
 ปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา
 กำหนดบวชเณร และศีลจาริณี
 **_**เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสนา**_**
 งานปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา วัดยางราก
 โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ ฯ
 @ปฏิบัติธรรมวัดโคกกลุ่ม(จอมแก้ว) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี (๒๐-๒๕ มี.ค.๒๕๕๖นี้...)
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 29 มีค.-1 เมย. 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 22-25 มีนาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายและสนทนาธรรม
 ปริวาสกรรม ประจำปีนี้ ๒๖ มี.ค ๕๖ - ๓ เม.ย. ๕๖ ณ.วัดประชาสามัคคี ต.ตะคล้อ อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์
 @ปฏิบัติธรรมวัดโคกกลุ่ม(จอมแก้ว) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี (๒๐-๒๕ มี.ค.๒๕๕๖นี้...)
 สำนักสงฆ์บ้านหนองบัวแดง ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 ขอเชิญอุบาสก - อุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรม
 ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานพระธาตุห้วยบอนเก่า ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
  สถานปฏิบัติธรรมพลังพีระมิด บ้านสวนพีระมิด 69 หมู่ 6 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 17-20 พฤษภาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ พระราม 2 กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 10-13 พฤษภาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 3-6 พฤษภาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 26-29 เมษายน 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ธรรมบรรยาย "เบิกบานทุกนาที : หลักธรรมเกี่ยวกับการบำบัดรักษาด้วยความกรุณา"


  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย