แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 สถานที่ปฎิบัติธรรมสร้างจิต ใจสายกรรมฐาน
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม
คอร์สภาวนา “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ” 16-18 ส.ค.
อาสาฬหบูชาภาวนา "ทงเลนเพื่อการละอัตตา" 19-23 ก.ค.
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นจาริกถือธุดงค์ 21 ตุลาคม 56-วันเข้าพรรษา 2557
โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติ พัฒนาจิต ณ วัดดงตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 ขอเชิญร่วมสนทนา ปฏิบัติธรรมกับชมรมธรรมะไทย
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันแม่ 9-12 สิงหาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 2-5 สิงหาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 1-10 สิงหาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 26-29 กรกฎาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ขายส่งทองเปลวแท้ แผ่นละ 1.50 บ. ทองวิทยาศาสตร์ หมื่นละ 750 บ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ เข้าพรรษา 19-23 กรกฎาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นครูวิปัสสนา 19-28 กรกฎาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นครูวิปัสสนา 1-10 กรกฎาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 12-15 กรกฎาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ ๓๓ พลังแห่งฤทธิ์ (เตตติงสโม)
 ตารางกิจกรรมอบรม และ ปฏิบัติธรรมตลอดครึ่งปี 2556 ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
 ปริวาสวัดยางรากจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย