ขอเชิญร่วมสร้างรูปปั้น หลวงปู่สด จันทสโร ใหญ่ที่สุด หน้าตัก 40 เมตร สูง 60 เมตร
 ekanek   26 พ.ค. 2555

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างรูปปั้น หลวงปู่สด จันทสโร ใหญ่ที่สุด หน้าตัก 40 เมตร สูง 60 เมตร
ประดิษฐาน ณ มูลนิธิปฏิบัติธรรม สด จันทสโร อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ขอร่วมอนุโมทนา บุญด้วยกันครับ


 3,598 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย