สังฆทานที่ถูกต้อง มีเนื้อหาที่มากกว่าที่เคยรู้

 ศร    8 ก.ค. 2555

1. ทำไมถวายสังฆทานน้อมในอริยสงฆ์แล้วได้บุญมากกว่าถวายพระพุทธเจ้า ?
หรือว่าพระพุทธเจ้ามีศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยกว่าอริยสงฆ์ ?
2. สมัยพุทธกาลเขาน้อมถวายสังฆทานกันอย่างไร และสมัยนี้น้อมถวายกันอย่างไร ?
3. ทราบว่าถวายสังฆทานห้ามเลือกพระสงฆ์ แล้วจะไม่ขัดกับพุทธพจน์ที่ว่า
"ทานที่เลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญ" ไปหรือ หรือมีเหตุผลอย่างไร ?
4. ถ้าพระองค์ไม่สรรเสริญสังฆทาน อะไรจะเกิดขึ้นกับพระศาสนา ?
5. ถวายสังฆทานเพื่อให้ได้บุญเยอะๆหรือ ? สังฆทานเกิดประโยชน์กุศลอย่างไร เพื่อใคร
6.อุปัฏฐากภิกษุอาพาธได้บุญเสมอเท่ากับอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า จริงหรือ หรือมีนัยอื่น
ที่ต้องขยายความ

ฯลฯ และอีกหลายคำถาม ที่ชาวพุทธยังเข้าใจเรื่องสังฆทานที่ยังคลาดเคลื่อน
สนใจในคำถามอื่นๆและต้องการคำตอบที่อ้างหลักฐานจากพระไตรปิฎก (ด้วยการนำภาพถ่ายหน้าหนังสือพระไตรปิฎกมาแสดง ) ติดต่อขอรับหนังสือ "มหัศจรรย์แห่งสังฆทาน" หรือ "สังฆทานตามแนวพระไตรปิฎก" ได้ฟรี แจกเป็นธรรมทาน วัดละ 1 เล่ม หรือ ครอบครัว สถานที่ละ 1 เล่ม เท่านั้น (เพราะมีจำนวนจำกัดและต้องการให้ทั่วถึง) แจ้งชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรกลับ ติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข 086-036-7162 ( 30 ท่านแรกเท่านั้น )




อยากจะทราบคำกล่าวถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ที่ถูกต้อง หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเป็นภาษาบาลีและคำแปล


สมมุติถ้าการทำสังฆทานต้องเปล่งวาจาออกเสียง คนที่อ่านหนังสือไม่ออก หรือคนที่เป็นใบ้ออกเสียงไม่ได้ ก็คงจะทำสังฆทานไม่ได้...ทำไม่ได้จริงๆอย่างนั้นหรือ? ทานนั้นจะเป็นสังฆทานอยู่ที่การออกเสียงหรือ?


รีบๆโทรไปขอ ก่อนที่จะหมด ...คำถามต่างๆเกี่ยวกับสังฆทาน ท่านอ่านหนังสือแล้วจะเข้าใจว่า สังฆทานแท้ๆคืออะไร
มีคำถามมากมาย...แต่ต้องการให้ท่านอ่านหนังสือแล้วท่านจะได้คำตอบเอง...โทรมาขอก่อนหมดเขตสิ้นเดือนกรกฏาคม 2555 นี้


 4,062 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย