ขอเชิญร่วมสร้างโบสถ์ ณ วัดคลองช้าง พิษณุโลก

 p-1970    8 ก.ค. 2555

ขอเชิญร่วมสร้างโบสถ์

ณ วัดคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ติดต่อได้ที่ พระสมุห์วสันต์ เจ้าอาวาส 089 566 1776

หรือติดต่อ 085 545 8977 ( พี-พิม )
ขออนุโมทนาสาธุครับ...
...หันหลังคืนฝั่ง พ้นจากทะเลทุกข์...


 4,166 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย