ขอเชิญร่วมสร้างวิหารกลางน้ำที่ประดิษฐานพระอุปคุต

 p-1970  


ขอเชิญร่วมสร้างวิหารกลางน้ำที่ประดิษฐานพระอุปคุต

พระอุปคุต หน้าตัก 29 นิ้ว ได้ทำพิธีเททองไปแล้วเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 เวลาเที่ยงคืน 24.00 น.

ณ วัดบึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ติดต่อสอบถาม พระครูเกษมวาปีพิสัย เจ้าอาวาส 081 973 2012

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 085 545 8977 ( พี-พิม )


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• จูนจิตพิชิตความสำเร็จ ฝึกสมาธิโดยเพลงบรรเลงคลาสสิค 60 เคาะ

• บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

• บทสวดมนต์ประจำวันตามแนวทางหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม สวดทุกวันเจริญทุกวัน

• วัดภคินีนาถ วรวิหาร
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย