ท่านอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม - มรรคคานุคา - ผู้เดินตามมรรค

 terryh    10 ก.ค. 2555

ท่านอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

บรรยายธรรมเรื่อง "มรรคคานุคา-ผู้เดินตามมรรค"
งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

แนะนำเพื่อน ๆ สมาชิกได้ชม ได้ฟัง ดีมาก ๆ

สาระธรรมดี ๆ

http://youtu.be/2zJ3tCC4ZPk
 3,671 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย