ขอเชิญร่วมสร้างพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้าฐานชินราชองค์แรกของพิษณุโลกและประเทศ

 p-1970    7 ก.ค. 2555

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองและเพชรประดับ
พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า
ทรงเครื่อง หน้าตัก ๒๙ นิ้ว ฐานชินราช ๓๒ นิ้ว ปิดทองแท้ และ เพชรประดับ


และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
พระโมคคัลลา และ พระสารีบุตร ทรงเครื่อง ปิดทองแท้ และ เพชรประดับ
ถวายให้องค์พระประธานวันฉลองพระประธานเข้าอุโบสถ
งานฉลองพระประธานเข้าอุโบสถ
วันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๒๙ น.
ณ วัดตาลสุวรรณ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร : ๐๘๔ ๘๑๗ ๕๒๔๘
*****************************************************


ประธานคณะผู้จัดสร้าง
ทวยเทพทุกพระองค์
คณะผู้จัดสร้าง
ตัวแทนคณะผู้จัดสร้างหลัก : ๐๘๕ ๖๐๕ ๘๘๙๑. ๐๘๕ ๕๔๕ ๘๙๗๗ ( พี - พิม )

เงินใช้จ่ายในการดำเนินการ และพิธีการจัดสร้าง :
ปิดทองแท้และเพชรประดับพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า และฐานไม้ขนุนรับพระประธาน ๒๔๙,๙๙๙.- บาท
สร้างพระโมคคัลลาและพระสารีบุตร ปิดทองแท้และเพชรประดับ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
เงินใช้จ่ายในการดำเนินการ งานประชาสัมพันธ์ และงานพิธีการฉลองพระประธาน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
รวมเงินใช้จ่ายในการดำเนินการ และพิธีการจัดสร้าง ๔๙๙,๙๙๙.- บาท


วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง :
เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป


ร่วมเป็นเจ้าภาพ :
๑. คณะผู้จัดสร้างหลัก ๒๐,๐๐๐.- บาท ( ได้สลักชื่อครอบครัว... ที่ฐานพระประธาน )
๒. เจ้าภาพปิดทองแท้แผ่นละ ๕๐.- บาท ๓. เจ้าภาพเพชรประดับเม็ดละ ๕๐.- บาท


หากท่านมีข้อสงสัย : สามารถสอบถามได้ที่คณะผู้จัดสร้าง หรือ ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดตาลสุวรรณ

เลขที่บัญชีสำหรับผู้ร่วมทำบุญ
ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ คุณสุวดี นุ้ยปรี เลขที่บัญชี 8650231346 กรุงเทพมหานคร

รูปขนาดเล็ก

http://board.palungjit.com/f105/ขอเชิญร่วมสร้างพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้าฐานชินราชองค์แรกของพิษณุโลกและประเทศ-347221.html
ขออนุโมทนาสาธุครับ...
...หันหลังคืนฝั่ง พ้นจากทะเลทุกข์...


 4,068 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย