ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูป ที่ยังไม่แล้วเสร็จ วัดพระเจ้าแสนแส้

 sun dharma  

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูป ที่ยังไม่แล้วเสร็จ วัดพระเจ้าแสนแส้ อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่
http://www.dharma-of-buddha.blogspot.com/search/label/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20%28%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%29


• ลักษณะแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

• การมองเห็น ข้างนอกและข้างในจิตวิญญาณ

• หนอน...กับเทวดา

• ๓๓.ปางประทับเรือ

• มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม“อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์”
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย