ด่วน เจ้าภาพปิดยอด เหลือ 3 กองบุญ

 พระมหาฯชินวํโส    16 พ.ย. 2566

แจ้งข่าวบุญใหญ่ก่อนที่จะถึงวันปีใหม่นี้...
#ขอเจริญพร สาธุชนผู้มีใจเป็นธรรมขอเชิญท่านสาธุชนร่วมทำบุญเจ้าภาพเพื่อถวายเครื่องอัฐบริขารของพระสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อใช้ในการเดินธุดงค์(เฉพราะที่ยังขาดเหลือ)ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้..
#. "โครงการจาริกธุดงค์ประจำปี๒๕๖๖"ปีที่ ๕
เริ่มต้นที่พักสงฆ์ป่ากัลยาณธรรมจังหวัดมุกดาหารโดยสิ้นสุดที่พระบรมธาตุพนม จ.นครพนม ดำเนินโครงการโดยคณะภิกษสงฆ์สามเณร ที่พักสงฆ์ป่ากัลยาณธรรมพร้อมกับพระสงฆ์ที่จะมาร่วมกับคณะธุดงค์อีกประมาณ ๑๕ รูป
และจะออกเดินทางในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖(ตลอดระยะธุดงค์งดรับปัจจัยทุกกรณี)
โดยสามารถร่วมทำบุญได้ซึ่งในขณะนี้ยังขาดกลด,มุ้งและสิ่งอื่นๆที่จำเป็นที่ใช้ในการเดินธุดงคเพื่อเสาะแสวงหาและเผยแพร่ธรรมตามพระวินัยซึ่งยังขาดอยุ่จำนวน ๓ ชุดที่ยังขาดเหลือเครื่องอัฐบริขารอยุ่ จึงขอบอกบุญมายังท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญตามกำลังศรัทธาดังรายละเอียดในสิ่งที่ขาดเหลือดังต่อไปนี้
๑.กลดธุดงค์พร้อมมุ้งพระสงฆ์จำนวน ๓ หลัง พร้อมมุ้ง
ราคาหลังละ ๑,๔๐๐ บาท
๒.ผ้าเตนร์มุงหลังกลดหรือปูพื้นราคาผืนละ ๒๕๐ บาท รวมทั้งหมด ๓ ชุดเป็นปัจจัยจำนวนชุดละ ๑,๖๕๐ บาท
จึงขอเจริญพรมา ณ โอกาสนี้ (หากครบแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป)หรือร่วมบุญได้ที่
ธนาคาร.ธกส. เลขที่ บช.020058240158
ชื่อบัญชี พระมหาญาณภัทร ตุลากันย์(เพื่อธุดงค์ธรรมจาริกค์)
ติดต่อสอบถามได้ที่ อินบล็อกทางข้อความหรือโทร 0629088794ไลน์ tulakun8140 ประธานสงฆ์..ขอเจริญพร
(หากท่านใดร่วมบุญแล้วให้แจ้งมาด้วยจะได้ส่งอนุโมทนาบัตรมอบของที่ระลึกให้ต่อไป.)...


• วัดดาวดึงษาราม

• คำพังเพย...ถ่มน้ำลายรดฟ้า

• วิบากกรรมมีจริงหรือ?

• ลาปลอมตัวเป็นราชสีห์ (สีหจัมมชาดก)

• อนัตตลักขณสูตร (ฉบับสวดมนต์แปล) ที่มา วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

• พระเถระเห็นปีศาจ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย