พระเจ้านั่งโก๋น เชียงใหม่

 lovethailand2019    6 ก.พ. 2567

พระเจ้านั่งโก๋น เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในโพรงไม้ คนพื้นเมืองล้านนาจะเรียกพระพุทธรูปว่า พระเจ้า ส่วนคำว่า “โก๋น” เป็นภาษาคำเมืองล้านนา แปลว่า โพรง พระเจ้านั่งโก๋น พระพุทธรูปทองในรากต้นไทรใหญ่ กว่า 20 คนโอบที่เชียงใหม่ เผยตำนาน พระเจ้ากาวิละผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงให้สร้าง   
ประเพณีไทย มีต้นกำเนิดมาจากสภาพสังคม ธรรมชาติ ทัศนคติ อัตลักษณ์ ค่านิยม และความเชื่อของคนในสังคมถึงสิ่งที่มีอยู่ พลังเหนือมนุษย์ เช่น พลังแห่งสภาพอากาศ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุดังนั้นเมื่อเกิดภัยพิบัติผู้คนจึงต้องขอสิ่งที่คิดว่าจะช่วยได้เมื่อภัยพิบัติผ่านไปมนุษย์แสดงความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นด้วยการทำสิ่งต่าง ๆ พิธีบูชาเพื่อนำโชคลาภมาสู่ตนเองตามความเชื่อและความรู้ของตนเองเมื่อใดพฤติกรรมที่คนทั่วไปในสังคมยึดถือเป็นธรรมเนียม หรืออย่างเป็นระเบียบและทำจนกว่าจะมีการพิมพ์สิ่งเดียวกันนี้ถูกส่งต่อจนกลายเป็นประเพณีของสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมนั้นๆ เมื่อถึงแก่นสารก็เป็นสิ่งของสิ่งเดียวกันก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติโดยตรง แต่เป็นสิ่งที่สังคมหรือคนทั่วไปร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อให้มีและสามารถถ่ายทอดถึงกันได้ในรูปแบบและวิธีต่างๆ ตามเนื้อหา ประเพณีและวัฒนธรรมในใจ ของประชาชนเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ ที่สั่งสมและสืบทอดกันมายาวนานจน ความเคยชินเกิดขึ้นเรียกว่านิสัยทางสังคมหรือประเพณี


• เพลง ศีล ๕ : พลพล

• การเรียนรู้

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• "ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว"(หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย