สัมภาษณ์นักศึกษาพระอภิธรรม สำนักเรียนวัดสามพระยา

 Doreen     3 ก.พ. 2566

สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดสามพระยา
10 มกราคม เวลา 00:33 น. ·
🌅สัมภาษณ์นักศึกษาพระอภิธรรม
สำนักเรียนวัดสามพระยา
ที่จบการศึกษาปี 2565 ตอนที่ 1
👩‍⚕️ศ.คลินิก พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
****************
https://www.facebook.com/abhidhamwatsampraya/videos/3397214017164589/


Map: https://g.co/kgs/qS5XwY
https://www.facebook.com/abhidhamwatsampraya
https://youtu.be/_XCMtvhXHhA
#ep9สัมภาษณ์นักศึกษาพระอภิธรรมที่จบการศึกษาปี2565_ตอนที่1
#สามพระยาContent
สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดสามพระยา


 178 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย