มวยไทย ประเพณีวัฒนธรรมไทย

 lovethailand2019    29 ส.ค. 2566

หากกล่าวถึง "มวยไทย" เชื่อว่าคนไทยต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นศิลปะการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติมาอย่างยาวนาน ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยปรากฏศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ทั่วทุกภูมิภาคและมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป อาทิ มวยท่เสาของภาคเหนือ มวยไชยาของภาคใต้มวยโคราชของภาคอีสาน รวมถึงมวยลพบุรีและมวยพระนครของภาคกลาง จนมีคำกล่าวว่า "หมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรี ท่าดีไชยา ไวกว่าท่าเสา"

ท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่สำคัญ เรียกว่า "แม่ไม้มวยไทย" จัดว่าเป็นท่าพื้นฐานของการชกมวยไทย ซึ่งผู้ฝึกมวยไทยต้องเรียนรู้และต้องปฏิบัติให้ได้ก่อนขึ้นสู่สังเวียน ซึ่งบูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมวยไทย ได้จัดแบ่งแม่ไม้มวยไทยออกเป็น 15 ไม้ ได้แก่ สลับฟันปลา ปักษาแหวกรัง ชวาซัดหอก อิเหนาแทงกริชยอเขาพระสุเมรุ ตาเถรค้ำฝึก มอญยันหลัก ปีกลูกทอย จระเข้ฟาดหาง หักงวงไอยรา นาคาบิดหาง วิรุฬหกกลับดับชวาลา ขุนยักษ์จับลิง และหักคอเอราวัณ นอกจากนั้นยังมีท่ของการใช้ศิลปะวยไทยที่แยกย่อยออกมาจากแม่ไม้ เรียกว่า "ลูกไม้มวยไทย" ซึ่งผู้ฝึกฝนจะต้องผ่านการฝึกท่าแม่ไม้มวยไทยให้ได้เสียก่อน แบ่งออกเป็น 15 ไม้ เช่น เอราวัณเสยงา บาทาลูบพักตร์ เป็นต้น

นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ของการชกมวยไทย นั่นก็คือ "การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย" ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญของมวยไทย เป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักมวยจะต้องมีการขึ้นครูเสียก่อน เปรียบเสมือนการมอบตนเองให้อยู่ภายใต้การอบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ฝากเนื้อฝากตัวกับครูต้องเคารพและเทิดทูนครู เพื่อศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นนักมวยที่หาญกล้า

การชกมวยไทยที่ดี มีหลักสำคัญ คือ มีการป้องกัน ด้วยการยืน มั่นคง เข้มแข็ง สูงเด่น การตั้งแขนป้องกัน (การการ์ดมวย) และการเก็บคาง เปรียบเสมือนป้อมปราการ เท้าหน้า จรดชี้ไปข้างหน้าวางน้ำหนักครึ่งฝ่าเท้า เท้าหลัง วางทแยงเฉียงกว้างกว่าหัวไหล่วางน้ำหนักเศษหนึ่งส่วนสี่ไว้ที่อุ้งนิ้วหัวแม่โป้ง ขยับก้าวด้วยการลากเท้าหลังตามพร้อมที่จะหลอกล่อ ขยับเข้า ออก ตั้งรับและโจมตีตอบโต้   
ประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทยที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว นั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งด้านความสวยงามทางธรรมชาติ ด้านความหลากหลายของอาหารไทย รวมถึงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งยังคงสืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ ต่างทรงคุณค่าและชวนหลงใหลให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เข้ามาสัมผัส และดื่มด่ำกับบรรยากาศด้วยตาของตัวเอง วันนี้เรามาดูกันว่า ประเพณีของไทย ที่ดังไกลไปทั่วโลกนั้นมีอะไรบ้าง มวยไทยประวัติศาสตร์อันยาวนานของมวยไทยเริ่มต้นจากการนำไปใช้ในการทำสงครามในอดีต ซึ่งต่างจากมวยไทยในปัจจุบันที่ใช้เป็นกีฬา โดยใช้ถุงมือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น มวยไทยยังเป็นที่รู้จักในชื่อ ศิลปะการโจมตี 8 ประการ ได้แก่ สองมือ สองเท้า สองศอก และเข่าทั้งสองข้าง (ในตำราบางฉบับอาจเป็น นววัฒน์ ซึ่งรวมการใช้ศีรษะเพื่อโจมตี หรือ ทศอาวุธ ซึ่งรวมการใช้ บั้นท้ายที่จะโจมตี) มวยไทยสืบทอดมาจากมวยโบราณ โดยแบ่งเป็นแต่ละสายตามท้องที่นั้นๆ โดยมีสายสำคัญๆ ได้แก่ มวยท่าเสา (ภาคเหนือ) มวยโคราช (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มวยไชยา (ภาคใต้) มวยลพบุรี และมวยพระนคร (ภาคกลาง) ). มีคำกล่าวว่า "หมัดหนักโคราช เก่งลพบุรี ท่าดีไชยา เร็วกว่าท่าเสา"


• การดำเนินชีวิตของคนเรา เหมือนการขับรถบนทางขรุขระ เต็มไปด้วยหลุมและบ่อ ความคิดเข้าข้างตัวเอง การถือตัวถือตน ความอยากต่างๆ เหมือนขี้ฝุ่นที่ตลบทางตลอด การภาวนา ก็เหมือนการคอยเช็ดกระจกรถ

• ๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด

• เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

• "ต้นเหตุของศีลอยู่ที่ใจ" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• "โรคทางกาย โรคทางใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย