นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

 lovethailand2019    17 เม.ย. 2567

นาฏมวยไทย วัฒนธรรม ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย นับเป็นมรดกที่สืบทอดมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “มวยไทย” เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่เป็นภูมิปัญญาที่มีมายาวนานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในพงศาวดารหลายฉบับ เช่น ฉบับพระนพรัตน์ (แก้ว) และฉบับปานจันทนุมาศ (เจิม) ของพงศาวดาร เรื่องราวของ “สมเด็จพระเจ้าเสือ” หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ทรงเป็นกษัตริย์มวยไทยและพระมหากษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งอาณาจักรอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เรียกว่ามวยไทยสูตรพระเจ้าเสือ กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้วันที่พระบาทสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 เสด็จขึ้นครองราชย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี ให้เป็น "วันชกมวยไทย" เพื่อเป็นเกียรติและส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของไทย ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากชนชาติอื่นๆ

ปัจจุบันมวยไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ ทำให้ผู้ชมเข้าใจและสนใจศาสตร์แห่งศิลปะการต่อสู้ไทย สิ่งที่นำเสนอมิใช่เพียงกีฬาเพียงอย่างเดียวแต่นำเสนอผ่านศิลปะการแสดงรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า นาฏศิลป์มวยไทย ซึ่งเป็นการแสดง ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2552 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขันรำมวยไทย
มวยไทย ประเพณีไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลายแขนง เป็นมรดกสืบต่อเนื่องมายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมวยไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีการจัดการแข่งขันชกมวยไทยในระดับอาชีพโดยการควบคุมของสภามวยไทยโลก


 149 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย