เปิดรับสมัครนักศึกษา บวชพระ ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา ประชาชนทั่วไป0.

 brightpong  

📣เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาบวชพระปฏิบัติธรรมในวัดกรรมฐาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย สืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน ปิดเทอมสร้างบุญกุศลด้วยการปฏิบัติบูชา

เหมาะสำหรับผู้ตั้งใจ บวชเพื่อเน้นการประพฤติปฏิบัติธรรม ขัดเกลาจิตใจของตน

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

🔰โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล บวชพระปฏิบัติธรรม ตามแนวทางปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

✅บวชพระสำหรับนิสิตนักศึกษา
ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๖๗
(หากนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยใดช่วงปิดเทอมไม่ตรงตามนี้ สามารถติดต่อสอบถามแจ้งทางโครงการได้)

✅บวชพระสำหรับประชาชนทั่วไป
ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑๖ พฤศจิกายน ๖๗
รวมระยะเวลา ๑๔๐ วัน หนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล

✅บวชแม่ชี
ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑๖ พฤศจิกายน ๖๗
รวมระยะเวลา ๑๔๐ วัน หนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล

ได้รับความเมตตาจาก
พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์
ให้การอบรมสั่งสอนพระในโครงการ

จัดโครงการบวชวัดป่า โดย
กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_______________________
📘 คุณสมบัติผู้สมัครบวชพระ
1. มีความตั้งใจจริง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. อยู่วัดได้ตามระยะเวลาโครงการ นิสิตนักศึกษาตามช่วงเวลาปิดเทอม/ ประชาชนทั่วไป 29 มิ.ย. - 16 พ.ย. ุ67 /ข้าราชการอนุโลมตามเวลาการลาบวชแต่ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งพรรษา
3. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการบวช
4. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการทุกข้อ
_______________________

📙 ระเบียบบวชพระ : www.buatwatpa.com/regulation

📙 ระเบียบบวชแม่ชี : www.buatwatpa.com/nun
_______________________
📣 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระและบวชแม่ชีทุกรูปในโครงการ(เจ้าภาพร่วม) สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่

📂ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

***บัญชีนี้เปิดโดยตัวแทนฝ่ายบัญชีของโครงการบวชวัดป่า สำหรับร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระและบวชแม่ชีในโครงการฯ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าบัญชีจะถือว่าเป็นเงินทำบุญโครงการบวชวัดป่าทั้งหมด โดยเงินคงเหลือหลังจบระยะเวลาโครงการจะถวายให้ทางวัดทั้งหมดทั้งสิ้น และการเปิดบัญชีครั้งนี้มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัดแต่อย่างใด***

ขออนุโมทนาบุญกับผู้สมัครบวชและผู้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพมา ณ ที่นี้ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ🙏
_______________________
☎️ ติดต่อสอบถาม
ไลน์โครงการบวช ID LINE : @buat (คลิก https://page.line.me/buat )
คุณพงษ์ : 093-639-5293
เว็บไซต์โครงการ : www.buatwatpa.com

ที่มา : https://buatwatpa.com/

188