วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กำหนดการรับสมัคร และอุปสมบทหมู่ รุ่นต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

 naparats    1 ธ.ค. 2565

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
กำหนดการรับสมัคร และอุปสมบทหมู่
" รุ่นต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ "
...........................................
วันรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ลานดวงตา

วันสอบท่องคำขออุปสมบท : วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ลานดวงตา
...........................................
วันรายงานตัว และปลงผม : วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
🕧เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ลานดวงตา
วันอุปสมบท : วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานดวงตา
...........................................
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบรรพชาอุปสมบท โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๘๔๗

พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ โทร. ๐๘๔ ๔๒๒ ๙๙๔๓

พระมหาสมัคร โกวิโล โทร. ๐๙๔ ๙๕๙ ๓๒๓๙

พระสมุห์ระหัส ถาวโร โทร. ๐๙๐ ๙๙๒ ๙๔๔๔

...............................................................................................................................
หมายเหตุ : ผู้สมัครบวชต้องแสดงเอกสารรับรองฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว
...............................................................................................................................


ที่มา : วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง


วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง


วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กำหนดการรับสมัคร และอุปสมบทหมู่ " รุ่นต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ " ........................................... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบรรพชาอุปสมบท โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๘๔๗ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ โทร. ๐๘๔ ๔๒๒ ๙๙๔๓ พระมหาสมัคร โกวิโล โทร. ๐๙๔ ๙๕๙ ๓๒๓๙ พระสมุห์ระหัส ถาวโร โทร. ๐๙๐ ๙๙๒ ๙๔๔๔ ............................................................................................................................... หมายเหตุ : ผู้สมัครบวชต้องแสดงเอกสารรับรองฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว ...............................................................................................................................


วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กำหนดการรับสมัคร และอุปสมบทหมู่ " รุ่นต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ " ........................................... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบรรพชาอุปสมบท โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๘๔๗ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ โทร. ๐๘๔ ๔๒๒ ๙๙๔๓ พระมหาสมัคร โกวิโล โทร. ๐๙๔ ๙๕๙ ๓๒๓๙ พระสมุห์ระหัส ถาวโร โทร. ๐๙๐ ๙๙๒ ๙๔๔๔ ............................................................................................................................... หมายเหตุ : ผู้สมัครบวชต้องแสดงเอกสารรับรองฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว ...............................................................................................................................


วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กำหนดการรับสมัคร และอุปสมบทหมู่ " รุ่นต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ " ........................................... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบรรพชาอุปสมบท โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๘๔๗ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ โทร. ๐๘๔ ๔๒๒ ๙๙๔๓ พระมหาสมัคร โกวิโล โทร. ๐๙๔ ๙๕๙ ๓๒๓๙ พระสมุห์ระหัส ถาวโร โทร. ๐๙๐ ๙๙๒ ๙๔๔๔ ............................................................................................................................... หมายเหตุ : ผู้สมัครบวชต้องแสดงเอกสารรับรองฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว ...............................................................................................................................


วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กำหนดการรับสมัคร และอุปสมบทหมู่ " รุ่นต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ " ........................................... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบรรพชาอุปสมบท โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๘๔๗ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ โทร. ๐๘๔ ๔๒๒ ๙๙๔๓ พระมหาสมัคร โกวิโล โทร. ๐๙๔ ๙๕๙ ๓๒๓๙ พระสมุห์ระหัส ถาวโร โทร. ๐๙๐ ๙๙๒ ๙๔๔๔ ............................................................................................................................... หมายเหตุ : ผู้สมัครบวชต้องแสดงเอกสารรับรองฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว ...............................................................................................................................


วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กำหนดการรับสมัคร และอุปสมบทหมู่ " รุ่นต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ " ........................................... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบรรพชาอุปสมบท โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๘๔๗ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ โทร. ๐๘๔ ๔๒๒ ๙๙๔๓ พระมหาสมัคร โกวิโล โทร. ๐๙๔ ๙๕๙ ๓๒๓๙ พระสมุห์ระหัส ถาวโร โทร. ๐๙๐ ๙๙๒ ๙๔๔๔ ............................................................................................................................... หมายเหตุ : ผู้สมัครบวชต้องแสดงเอกสารรับรองฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว ...............................................................................................................................


 493 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย