สัมภาษณ์นักศึกษาพระอภิธรรม สำนักเรียนวัดสามพระยา ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะโท

 Doreen     11 ก.พ. 2566

🏞 สัมภาษณ์นักศึกษาพระอภิธรรม
สำนักเรียนวัดสามพระยา
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะโท
👩‍⚕️คุณพรภิมล ลิมปิวิริยจิต
นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
**********************
Map: https://g.co/kgs/qS5XwY
https://www.facebook.com/abhidhamwatsampraya
https://youtu.be/h2iQESXs8x8
#ep17สัมภาษณ์นักศึกษาชั้นจูฬอาภิธรรมิกะโท
#สามพระยาContent


สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดสามพระยา


 4,179 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย