ขอเชิญชวนเรียนพระอภิธรรม- เรียนสนุก-ครูใจดี-เพื่อนน่ารัก

 Doreen     2 ก.พ. 2566

👩‍🏫👫เรียนสนุก-ครูใจดี-เพื่อนน่ารัก👫

1. ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี
อาจารย์ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์
::: วิชาหลัก :::
📕 ปริจเฉทที่ 1, 2, 6
(เสาร์ - อาทิตย์ 13:00 - 16:00 น.)
::: วิชาเสริม :::
📕 คัมภีร์มหาปัฏฐาน
(เสาร์ 8:30 - 12:30 น.)
📕 บาลี
(อาทิตย์ 8:30 - 12:30 น.)
................................

2. ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะโท
อาจารย์ศิวพร เกียรติไพบูลย์
📕 ปริจเฉทที่ 3, 7
(เสาร์ - อาทิตย์ 13:00 - 16:00 น.)
................................

3. ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะเอก
อาจารย์ชษนัน แสงทองสุข
📕 คัมภีร์ธัมมสังคณี
(เสาร์ - อาทิตย์ 13:00 - 16:00 น.)
................................

4. ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี
พระอาจารย์วรฤทธิ์ โอภาโส
::: วิชาหลัก :::
📕 ปริจเฉทที่ 4 และ 5
(เสาร์ - อาทิตย์ 13:00 - 16:00 น.)
................................

5. ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะโท
อาจารย์สุรชาติ เฟื่องขจรศักดิ์
::: วิชาหลัก :::
📕 ปริจเฉทที่ 8 , 9
(เสาร์ - อาทิตย์ 13:00 - 16:00 น.)
::: วิชาเสริม :::
📕 คัมภีร์มหาปัฏฐาน
(อาทิตย์ 9:00 - 11:00 น.)
................................

6. ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก
พระอาจารย์มหาธัญญะ กิจฺจธโร
📕 คัมภีร์ธาตุกถา
(เสาร์ - อาทิตย์ 13:00 - 16:00 น.)
................................

7. ชั้นมหาอาภิธรรมิกะตรี
พระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม
::: วิชาหลัก :::
📕 คัมภีร์มูลยมก - ขันธยมก
(เสาร์ - อาทิตย์ 13:00 - 16:00 น.)
::: วิชาเสริมออนไลน์ :::
📕 คัมภีร์อินทรีย์ยมก
(เสาร์ 9:00 - 11:30 น.)
📕 คัมภีร์สัจจยมก
(อังคาร 18:30 - 21:00 น.)
................................

8. ชั้นมหาอาภิธรรมิกะโท
พระอาจารย์มหาอนุรักษ์ กนฺตสีโล
📕 คัมภีร์อายตนยมก - ธาตุยมก - สัจจยมก
(เสาร์ - อาทิตย์ 13:00 - 16:00 น.)
................................

9. ชั้นมหาอาภิธรรมิกะเอก
อาจารย์สุรินทร์ ดลเฉลิมพรรค
📕 คัมภีร์มหาปัฏฐาน
(เสาร์ - อาทิตย์ 13:30 - 16:00 น.)
................................

Map: https://g.co/kgs/qS5XwY

https://www.facebook.com/abhidhamwatsampraya

https://youtu.be/-Xmftw84KVc

#ep13เรียนสนุก_ครูใจดี_เพื่อนน่ารัก
#สามพระยาContent
เรียนสนุก-ครูใจดี-เพื่อนน่ารัก👫 ภาพบรรยากาศในห้องเรียน


สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดสามพระยา


เรียนสนุก-ครูใจดี-เพื่อนน่ารัก👫 ภาพบรรยากาศในห้องเรียน


 227 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย