ขอเรียนเชิญดาวน์โหลดอ่านฟรี หนังสือฝึกสมาธิแบบอ่านแล้วปฏิบััติตามได้ง่ายๆ แต่ให้ผลสัมฤทธิ์แบบเฉียบพลันครับ

 liangpha    25 มิ.ย. 2565

เป็นหนังสือที่อ่านสนุก มีเนื้อเรื่องเหมือนอ่านนวนิยายเพลินๆ แต่ก็มีสาระที่จับต้องได้ ทำให้อ่านเสร็จแล้วอยากฝึกสมาธิเลย บางท่านบอกว่าอ่านซ้ำสองรอบเลย สามรอบก็ยังมีคนเคยเล่าให้ฟัง บางท่านบอกคุ้มกับเวลาที่เสียไปจากการอ่าน พอจะนั่งสมาธิก็เอามาอ่านอีกควบคู่กับการฝึกสมาธิเลย

ดาวน์โหลดได้ที่

https://www.mebmarket.com/ebook-71466-%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99

เกี่ยวกับผู้เขียน

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นักธรรมตรี

Cert. Six month cropping systems training program. The International Rice Research Institute (IRRI). Office of rice production training and research. Los Banos, Laguna, Philippines.

เขียนคำอนุโมทนาโดย

ท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี ครับ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ดาวน์โหลดมาอ่านครับ เป็นหนังสือในรูป E-book ครับ สาธุ หรือถ้าได้ Question Comment Suggestion ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ   คิดว่าทำบุญทำทานกับลูกช้าง ด้วยก็แล้วกันครับ
 4,479 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย