ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระ หลวงพ่อพุทธโสธร หน้าตัก ๑๕๙ นิ้ว ณ วัดวังรีคีรีวันวนาราม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ( วันที่๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕ )

 LuangpeeO_O    5 ส.ค. 2555

ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระ หลวงพ่อพุทธโสธร หน้าตัก ๑๕๙ นิ้ว
และร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อหลวงพ่อเหลือ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ วัดวังรีคีรีวันวนาราม
หมู่ ๒ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
เริ่มงานวันที่ ๑-๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
เพื่อฉลองพุทธชยันตีวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ๒๖๐๐ ปี และปรินิพพาน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พระชันษามหาราชินี

พระเทพชลธารมุณี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูไพบูลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง ประธานที่ปรึกษา
พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผู้บัญชาการตำรวจภาค ๑ ประธานฝ่ายฆราวาส

คุณสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ประธานอุปถัมภ์จัดงาน
พร้อมด้วยคณะฝ่ายสงฆ์ คณะกรรมการ ทายก ทายิกา ศิษยานุศิษย์ วัดวังรีคีรีวันวนาราม
ร่วมจัดงาน
โทร. 087-026-8730 พระสมุห์วัลลภ คุณวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดวังรีคีรีวันวนาราม

วัตถุประสงค์
เพื่อประดิษฐสถานพระพุทธโสธรไว้บนเนินเขาบ้านวังรีให้เป็นที่สักการะบูชาของสาธุชนสองตำบลรอยต่อ ต.บ่อทอง และ ต.พลวงทอง และสาธุชนทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาทั้งสองตำบล จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบริจาคทองเหลือง ทองแดง เงิน นาค ร่วมเข้าพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรหลวงพ่อเหลือ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยพร้อมเพรียงกัน จึงขออนุโมทนาให้ท่าน
และครอบครัว จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สมปรารถนาทุกประการ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙)
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และทำพิธีอุทิศส่วนกุศล (ห่อเฮียตี๋)
ให้แก่บรรพชนที่ล่วงลับ ภายในบริเวณสถานที่วัดวังรีคีรีวันวนาราม
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เย็น เพื่อเผาหุ่นพระพุทธโสธร หลวงพ่อเหลือ
และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๓๐ น. เจริญพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา ชยันโต
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพชลธารมุณี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ประธานเททองฝ่ายสงฆ์
พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผู้บัญชาการตำรวจภาค ๑ ประธานเททองฝ่ายฆราวาส

คุณสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ พร้อมคณะสาธุชนทั้งหลายร่วมเททองหล่อ
พระพุทธโสธร หลวงพ่อเหลือ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยพร้อมเพรียงกัน
คุณนิวัฒน์ สืบญาติ คณะกรรมการร่วมจัดงาน

กลางคืนวันที่ ๑-๒ กันยายน มีมหรสพสมโภช ชมฟรี
อาทิเช่น ภาพยนตร์ ดนตรี มวย และร่วมสอยดาวมหากุศล ๚ล๚


ที่มา : luangpeeo_o@hotmail.com


 4,183 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย