สำนักงานมูลนิธิมายา โคตมี

 mayakotamii002    15 ส.ค. 2555

สถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ในกรุงเทพ มีความสะดวกสบาย
ที่พักสอาด เน้นการปฏิบัติจิตภาวนา อานาปาณสติ
โดยท่านพระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก   
 4,233 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย