"เข้าพรรษาอย่างไร...ใจถึงธรรม" ธรรมบรรยาย โดย พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ช่อง 3

 Chadej    19 ก.ค. 2555

ขอเชิญร่วมปฏิบัติและฟังธรรม
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555
เวลา 18.00 - 20.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3
ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร

เรื่อง "เข้าพรรษาอย่างไร...ใจถึงธรรม"
หนึ่งไตรมาสแห่งความดีงาม 3 เดือนแห่งการสร้างความดี

โดย พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ (ดร.) (ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., M.Phil., Ph.D.)
พระธรรมทูตสายต่างประเทศและอาจารย์บรรยายพิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสยาม

กำหนดการ
17.00 - 17.50 น. ลงทะเบียน
18.00 - 20.00 น. - สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- ธรรมบรรยาย "เข้าพรรษาอย่างไร...ใจถึงธรรม"
- ธรรมสนทนา (ถาม-ตอบ) เรื่องพุทธภูมิและสังเวชนียสถาน 4
- เจริญจิตตภาวนา - แผ่เมตตา
- ถวายสังฆทานเทียนพรรษา
- รับพร / จบการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 200 ท่านแรก รับหนังสือสวดมนต์ "สวดเป็น เห็นธรรม"   


ที่มา : www.phuttha.com


 4,405 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย