ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันที่ 30 ส.ค.55- 2 ก.ย.55 ณ วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี (หลวงปู่ศรี สิริธโร)

 Puthiseth    22 ส.ค. 2555

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ในวันที่ 30 ส.ค.55- 2 ก.ย.55 ณ วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี (หลวงปู่ศรี สิริธโร) ท่านจะได้รับฟังพระธรรมคำสอนจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายหลวงปู่มั่น ซึ่งเราได้เลือกวันตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำ   
หลวงปู่ศรี สิริธโร ท่านมางานถวายเพลิงสรีระหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ครับ


• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 1

• พระคุณแม่ทดแทนเท่าไหร่ไม่รู้หมด

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่61 - สติปัฏฐาน4 • ธัมมานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• ผู้รู้ทันไม่ขอเปรียบเทียบใคร

• ประโยชน์ของการคบมิตร (กุสนาฬิชาดก)

• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย