ทางแห่งความเสื่อม

 หัวหอม    11 ส.ค. 2555

ตามลิงค์นี้เลยครับ

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2558314


• "ศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่างพร้อย" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• วัดอมรินทราราม วรวิหาร (วัดบางหว้าน้อย)

• พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• ความเป็นผู้มี "มลทิน"

• ปฐมเทศนา ปฐมสาวกและพระอรหันต์ ๖ องค์แรก

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย