คอร์สสัมผัสแห่งการตื่นรู้ ณ สวนโมกข์นานาชาติ ไชยา ๑๑-๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

 naparguard    22 ก.ค. 2555

คอร์สสัมผัสแห่งการตื่นรู้
ภาวนาแบบโลกย์ กับ วิจักขณ์ พานิช

๑๑ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
ณ สวนโมกข์นานาชาติ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี


"สังสารวัฏไม่ได้เป็นสิ่งที่คนเราต้องก้าวข้ามเพียงอย่างเดียว
...แต่มันมีสาระที่ควรค่าแก่การเคารพ"
เชอเกียมตรุงปะ รินโปเชความสับสนวุ่นวายในโลกมืดๆ ทุกวันนี้ตัดขาดความเป็นชีวิตและจิตใจของเราให้สะบั้นลง เหลือเพียงความโดดเดี่ยว ท้อแท้และสิ้นหวัง บ้างกลายเป็นความเห็นแก่ตัวไม่มีที่สิ้นสุด บ้างอยากจะเห็นแก่ตัวแต่ก็ทำไมได้ จะทำบุญทำทานก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการพ้นทุกข์ แล้วจะทำอย่างไรเล่าให้ชีวิตกลับมามีชีวาได้อีกครั้งหนึ่ง

"สัมผัสแห่งการตื่นรู้" เปิดพื้นที่ภาวนาสำหรับบุคคลธรรมดาที่สนใจการดำรงชีวิตที่เต็มเปี่ยม โดยอาศัยมิติที่หลากหลายของพุทธศาสนา โดยเฉพาะสายธรรมจากวัชราจารย์ ท่านเชอเกียม ตรุงปะ ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ว่างที่เป็นมิตรกับทุกสภาวะจิต ผ่อนคลายร่างกายด้วยเทคนิคการนอน-การนั่งสมาธิภาวนาที่หลากหลาย เพื่อสัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย อันเป็นพื้นฐานให้กับการเยียวยาจิตใจในซอกหลืบที่ติดขัดนั้นเป็นไปได้

ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกแบบเข้มข้นทั้งในความเงียบและความโกลาหล โดยการชี้แนะและไม่ชี้แนะของวิทยากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติ การถามตอบคำถามด้วยภาษาแบบบ้านๆ ที่เข้าใจง่าย เป็นโอกาสเหมาะที่ร่างกายและจิตวิญญาณจะได้กลับคืนสู่ผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยความหมายและแรงบันดาลใจ

รับสมัครจำนวน ๓๐ คน
* รับผู้เข้าร่วมมีความตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบและสามารถดูแลตัวเองได้ดี ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การฝึกในลักษณะนี้มาก่อน

การเดินทาง - เดินทางไปสวนโมกข์นานาชาติด้วยตนเอง
สถานที่ - ตลอดการฝึกอบรมใช้สถานที่ภายในสวนโมกข์นานาชาติ ใช้ชีวิตในลักษณะกินง่าย อยู่ง่าย
ที่พัก - เรือนนอนแยกชายหญิง ห้องนอนเดี่ยว กางมุ้ง นอนตั่ง หนุนหมอนไม้ ห้องอาบน้ำรวม
อาหาร - ทานอาหารมังสวิรัติสองมื้อ คือ มือเช้าและเที่ยง ตอนเย็นมีน้ำปานะ

ค่าสมัคร ๓๐๐๐-๖๕๐๐ บาท (รวมค่าอาหารและที่พัก ไม่รวมค่าเดินทาง)
* สำหรับผู้ที่มีงานประจำหรือรายได้ที่แน่นอน กรุณาสนับสนุนกิจกรรมอย่างน้อย ๔๕๐๐ บาท
** มีทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อยจำนวน ๕ ทุน ติดต่อที่อีเมล

ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ shambhala04@gmail.com
รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น


หมายเหตุ:
๑. ไม่รับสมัครผ่านสวนโมกข์นานาชาติ หรือ หน้างานโดยเด็ดขาด
๒. การสำรองที่จะสมบูรณ์ภายหลังยืนยันการชำระเงินผ่านทางธนาคาร
๓. เมื่อยืนยันการเข้าร่วมโดยการชำระเงินแล้ว ค่าสมัครจะไม่สามารถขอคืนจากผู้จัดได้ แต่สามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าร่วมครั้งต่อไปได้

------------------
วิจักขณ์ พานิช
จบปริญญาโทด้านจิตวิญญาณการศึกษาและประวัติศาสตร์ศาสนา จากมหาวิทยาลัยนาโรปะ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มจิตวิวัฒน์รุ่นผลัดใบ วิจักขณ์ฝึกฝนภาวนาตามแนววัชรยานในสายปฏิบัติของเชอเกียม ตรุงปะ ภายใต้การดูแลของเร้จจี้และลี เรย์ ปัจจุบันทำงานฝึกอบรมอิสระให้กับเสมสิกขาลัย สวนโมกขพลาราม องค์กรพัฒนาเอกชน และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
หนังสือ ของวิจักขณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ได้แก่ "เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ: การศึกษาดั่งเส้นทางการแสวงหาทางจิตวิญญาณ", "บนเส้นทางแห่งการฝึกตน: สู่สายธารแห่งพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่", "กลลวง: ชีวิตและคำสอนของมหาสิทธานาโรปะ" "ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ" และล่าสุด "เมื่อทุกอย่างพังทลาย"

http://www.tilopahouse.com
FB - Tilopa House
 4,169 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย