ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 หัวหอม    26 ก.ค. 2555


ในวาระครบรอบ 20ปี แห่งการก่อตั้ง "ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์" คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์เป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะที่ครบวงจร ทันสมัย และสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย ศูนย์ปลูกถ่ายตับ ศูนย์ปลูกถ่ายไต ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ที่ได้มาตรฐานระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำนวนมาก

ปัจจุบันศูนย์ปลูกถ่ายไตของโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการปลูกถ่ายไตมากที่สุดในประเทศไทย และรองรับการรักษาผู้ป่วยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท , ศูนย์ปลูกถ่ายตับประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายตับจากพ่อหรือแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งทำให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตระหว่างรอรับบริจาคตับได้

สำหรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เริ่มปลูกถ่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ปัจจุบันมีผู้ป่วยได้รับการรักษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไปแล้วมากกว่า500คน

การหาทุนสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะในครั้งนี้ จะได้มีการเพิ่มศักยภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น อาทิ ห้องผ่าตัด ห้องปลอดเชื้อ ห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด หอพักผู้ป่วย และเป็นศูนย์ประสานงานกลางการปลูกถ่ายอวัยวะที่พร้อมรับแจ้งเหตุ24ชั่วโมง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นมากกว่า 450ล้านบาท

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี (โครงการสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-2-50740-8 , หรือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์(ร.พ.รามาธิบดี) เลขที่ 090-7-00123-4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2201 1111

ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสพสิ่งอันพึงปราถนากันถ้วนหน้าเทอญฯ


• "ธรรมเหมือนยารักษาไข้" (หลวงปู่ชา สภทฺโท)

• การพัฒนาคือการทำตนให้เบาบาง ไม่ใช่ว่าทำให้ตัวใหญ่ขึ้น

• "ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย