ขอเรียนเชิญสร้างพระอุโบสถ วัดโนนสว่างอารมณ์ เชียงคาน

 natapol  

ขอเรียนเชิญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพมหานคร –ชลบุรี เพื่อสมทบทุน สร้างพระอุโบสถ ทอด ณ วัดบ้านโนนสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันจันทร์ที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑
วัดโนนสว่างอารมณ์ ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลา ๗๐ กว่าปีแล้ว ยังไม่มีอุโบสถ ไม่มีสถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมตามพระวินัย ไม่มีการเข้าจำพรรษา และไม่มีการรักษาศีล ๘ ของอุบาสก อุบาสิกา ในวันขึ้นและแรม ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ ไม่มีการรักษาอุโบสถ และรักษาอุโบสถศีล ในวันพระหรือวันฟังธรรมของคฤหัส วันขึ้นและแรม ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ ซึ่งเป็นวันที่คฤหัสถ์รักษาอุโบสถกัน วันที่พระสงค์ลงฟังพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน ไม่มีสถานที่ให้ลูกหลานให้อุปสมบท ไม่มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า เป็นเขตแดนที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่สงฆ์เป็น เรียกว่า วิสุงคามสีมา โบสถ์ที่ถูกต้องตามพระวินัยจะต้องมีสังฆกรรมที่เรียกว่า ผูกสีมา หรือ ผูกพัทธสีมา
คณะกรรมการกองทุนสร้างพระอุโบสถ วัดบ้านโนนสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่า จึงเห็นควรมีมีการสร้างอุโบสถขึ้น โดยการที่จะจัดทำผ้าป่าเพื่อจัดหาเงินสมทบกองทุน สร้างพระอุโบสถ ที่วัดบ้านโนนสว่างอารมณ์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและใบบุญ หน่วยงานขอรัฐ บริษัท ห้างร้านค้า และพุทธสานิกชนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพมหานคร –ชลบุรี ตามกำลังศรัทธา ขออาราธนาคุณศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ จงอำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัวจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑
เวลา ๐๗.๐๐ น รวบรวมข้าวเปลือก และตั้งองค์พระผ้าป่า ณ วัดบ้านโนนสว่างอารมณ์
เวลา ๐๗.๐๐ น รวบรวมปัยจัยไทยทานตลอดทั้งวัน
เวลา ๑๙.๐๐ น เจริญพระพุทธมนต์
วันจันทร์ที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑
เวลา ๐๗.๐๐ น ทำบุญตักบาตร วัดบ้านโนนสว่างอารมณ์
เวลา ๐๘.๐๐ น ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๐.๐๙ น ถวายองค์ผ้าป่า เป็นเสร็จพิธี

กองทุนสร้างพระอุโบสถวัดบ้านโนนสว่างอารมณ์
บัญชีเลขที่ 020075957058 ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคาน
1. พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเชียงคาน
2. นายเมตตา ทุมมาลา ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง
3. นายชั้น ยาที ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง
4. นายหวัน แสนใจวุฒิ ครู โรงเรียนทพยาคม
5. นายทินกร พลชม ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดบ้านโนนสว่างอารมณ์
วัดบ้านโนนสว่างอารมณ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 สมัยผู้ใหญ่ผอง สมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านนาจานน้อย เป็นผู้ริเริ่มสร้างศาลาพักสงฆ์ และกุฏิ เพื่อให้พระสงฆ์ ได้จำพรรษา และมีหลวงพ่อหอม ไม่ทราบฉายา มาจำพรรษาอยู่ด้วยในปีนั้น และก็ได้ให้ผู้ใหญ่ผอง สมวงศ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หลวงพ่อหอม ไม่ทรายฉายาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกันพัฒนาให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์ จนกระทั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้มีการบูรณะสร้างศาลาหลังใหม่ และสร้างกุฏิเพิ่มขึ้นมีหลวงพ่อพรมมา สายจันทร์ ( นามสกุล เดิม ) เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ มีนายเทเวสต์ ปัญญาจักร ผู้ใหญ่บ้านนาจานน้อย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเมื่อปี พ.ศ. 2514 ได้มีการประชุมลงมติให้มีการสร้างพระประธาศาลา การเปรียญขึ้น เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2514 ไปสำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2517 คือ พระพุทธสุขขัง
1. พระพุทธสุขขัง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางนั่งสมาธิ เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ใครมีทุกข์ใจไปบนบานศาลกล่าว พระพุทธรูปพุทธสุขขัง ให้ช่วยปัดความทุกข์ก็ได้ดั่งใจหมายทุกประการ ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันจัดงานฉลองพระพุทธสุขขัง ในเดือน มกราคม ของทุกปี คืองานประเพณีประทายข้าวเปลือก ( บุญคูณข้าว )
2. พระพุทธรูปไม้ขนุน เป็นฝีชาวบ้านได้เสื่อมในพระพุทธศาสนาทำขึ้นเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า เพราะสมัยนั้นหาพระพุทธรูปกราบไหว้ยากยิ่งนัก
ประวัติบ้านโนนสว่าง
ความเป็นมาของหมู่บ้านโนนสว่าง เมื่อปี พ.ศ. 2453 มีนายมากับนางแก้ว สองสามีภรรยาเป็นคนรับใช้ของพระยาศรีอรรคฮาด ศรีประเสริฐ นายอำเภอเชียงคาน สมัยนั้นให้ไปหาที่ทำมาหากินในพื้นที่ทางทิศตะวันออกของเมืองเชียงคาน ได้มาพบพื้นที่เหมาะแก่การปลูกข้าว คือหนองนาจาน และได้ตั้งหมู่บ้านขึ้น ชื่อว่า บ้านนาจานน้อย และกาลต่อมาได้เปลี่ยนจากบ้านนาจานน้อย มาเป็นหมู่บ้านโนนสว่าง หมู่บ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชีงคาน จังหวัดเลย อยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานเพียง 12 กิโลเมตร เริ่มจากถนนมะลิวัลย์หน้าสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน ตามถนนมะลิวัลยมาถึงทางแยกถนนนาบอน-สงเปลือย หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ผ่านบ้านโพนตรงหลักกิโลเมตรที่ 3 ก็จะถึงทางแยกเข้าสู่หมู่บ้านโนนสว่าง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร หมู่บ้านโนนสว่างมีเขตติดต่อดังนี้ คือ ทิศเหนือติดต่อกับภูซาง – ภูหมอน ทิศใต้ติดต่อกับบ้านโสกเก่า – บ้านโสกใหม่ ทิศตะวันออกติดต่อกับถ้ำเม่นและภูแก้ว ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านโพน หมู่บ้านโนนสว่างมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,500 ไร่ มีประชากรทั้งชายและหญิงรวมกัน 573 คน เมื่อ ปี พ.ศ. 2521 ในสมัยผู้ใหญ่เทเวสต์ ปัญญาจักร์ มีนายอำเภอประเสริฐ ศิริผล เป็นประธาน เพราะไปซ้ำกับบ้านนาจานน้ำพร• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย