ศุกร์ 24 ส.ค.2555 ช่อง 3 ขอเชิญท่านฟังธรรม พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4

 Chadej    14 ส.ค. 2555

ขอเชิญร่วมปฏิบัติและฟังธรรม

โดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตฺติปญโญ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555
เวลา 18.00 – 20.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3
ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
17.00 – 17.50 น. ลงทะเบียน
18.00 – 20.00 น. ปฏิบัติและฟังธรรมบรรยาย

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน รับหนังสือสวดมนต์ “ธรรมโอสถ”
   


ที่มา : www.phuttha.com


 4,260 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย