ขอเชิญทุกท่าน รับฟัง เรื่อง ท่องนรกกับพระมาลัย (อ.สนธิชัย)

 pongsa    1 ก.ย. 2555

เว็บไซต์ ฟังธรรม ตามแนว พระไตรปิฎกฉบับเถรวาท
ขอเชิญทุกท่าน รับฟัง เรื่อง ท่องนรกกับพระมาลัย โดย อาจารย์สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
เข้ามาฟังธรรม ได้ที่ เว็บไซต์นี้ครับ http://www.th1.netii.net/index.php/2012-07-01-07-10-34
 *เชิญมาฟังนะครับ เพราะ จะเป็น ประโยชน์ แก่ตัว ท่านเองครับ 
 *** เว็บไซต์ผม รองรับบราวเซอร์ GoogleChrome และ Firefox ไม่รองรับ บราวเซอร์ IE6,IE7,IE8 ครับ
 4,272 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย