สติ...เป็นธรรมเอก (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)

 หัวหอม    22 ก.ค. 2555

ตามลิงค์นี้เลยครับ

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2543704


• ดนตรีเพื่อสมาธิ4 (ผ่อนคลาย บำบัดความเครียด) Meditation music

• แสดงอิทธานุภาพสยบคณาจารย์ใหญ่นักบวชชฏิล

• ถูก "นินทา" แล้วไง?

• เพลง ศีล ๕ : พลพล

• ๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด

• สุดยอดอิทธิฤทธิ์

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย