@ธรรมะ+เวลา+หน้าที่?
 motorola31313@gmail.com   1 ส.ค. 2555

*ชีวิตย่อมเสื่อมถอยเป็นธรรมดา,มีเกิดขึ้น,ตั้งอยู่,ดับไป.สรรพสิ่งล้วนป่นสลายกลายเป็นผงธุลี,กระดูกกองดังภูเขา,น้ำตาแห่งความจำพรากมากมายดังท้องทะเล,ใครเลยจะรอดพ้นวัฏจักร,จงใช้เวลาและหน้าที่ของชีวิตที่น้อยนิด,ให้คุ้มค่ากับชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มากเลย*


ที่มา : เว็บบอร์ดธรรมะไทย


@กิเลสเหมือนผู้ก่อการร้าย,เองมา,ข้ามุด,เองหยุด,ข้าแหย่,เองแย่ข้าตี,เองหนี,ข้าตาม,
กิเลสจึงเหมือนนายที่ทารุณ,เหมือนโรคร้ายฝังอยู่คอยรุมเร้า!

 เปิดอ่านหน้านี้  3429 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย