ขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องพุทธศาสนาหน่อยครับ

 PatMozaic    19 ส.ค. 2555

ในฐานะพุทธศาสนิกชน ปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างไรจึงจะเหมาะสมครับ
ผมสงสัยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้บ้างรึเปล่าครับ อย่างไรครับ

(พอดีมีเรื่อง สนทนากับรุ่นพี่มาครับ เกี่ยวกับพุทธศาสนาปัจจุบันบางส่วนที่กลายเป็นงมงาย รุ่นพี่เขาพูดเกี่ยวกับมีเครื่องรางของขลังที่พระหลายๆรูปท่านยังนิยมทำ อย่างตะกรุดเสือไฟที่ได้จากการพรากชีวิตเสือไฟมา ก็ดูไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่ง แต่ก็ยังมีทำกันและไม่มีใครดำเนินการอะไรเพราะเหมือนกับว่าเห็นเป็นเรื่องปกติ ไปจนถึงเรื่องอย่างที่ฝรั่งเอาพระพุทธเจ้าไปใช้ค้าขาย ประดับวงดนตรี ซึ่งมีชาวพุทธออกมาท้วงบ้าง แต่รุ่นพี่ผมเห็นว่าทำไมทีเรื่องใกล้ตัวด่วนกว่าผิดยิ่งกว่าไม่มีใครทำอะไรและปล่อยไว้ ทีนี้ก็ลากมาถึงเรื่องที่รุ่นพี่เขาก็ถามผมครับว่าวิถีพุทธที่แท้ควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งผมเองก็มีความรู้น้อยเกินกว่าจะตอบได้และถ้าคิดตามหลักปกติการออกมาท้วงกับคนอื่นที่ขาดความเข้าใจในพุทธศาสน์ที่แท้ ก็มักจะเกิดเรื่องเดือดร้อนกับตัวเองและผู้อื่น และแน่นอนผมเองก็ไม่อยากเดือดร้อน จึงได้ชอบเงียบอยู่บ่อยครั้ง แต่หลายครั้งผมก็คิดว่านั่นเป็นการปล่อยปะละเลยรึเปล่า ดังนั้นถ้ามีท่านผู้ใดรู้ว่าควรวางตัวเช่นไรจึงจะช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาได้โดยไม่ยึดมั่นถือมั่น รบกวนช่วยตอบหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ)

ถ้าผมมีอะไรไม่เหมาะสม คิดไม่ถูกอย่างไร หรือทำให้ท่านจิตตก ขออภัยไว้ณ ที่นี้ด้วยนะครับ


ที่มา : Facebook


เมื่อศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องตามแนวพระไตรปิฎก เข้าใจถึงหลักธรรม เลื่อมใสในพระปัญญาของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสแสดงธรรมนั้น ผู้ศึกษาเช่นเราได้ประโยชน์แห่งพระธรรมและรู้คุณของสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่(พระแท้)ได้สืบทอดพระธรรมจากสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเพื่อให้เราได้เข้าใจพระธรรม.. เมื่อรู้คุณอย่างนี้ก็ย่อมมีจิตสำนึกตอบแทนคุณพระรัตนตรัย โดยหวังให้ผู้อื่นได้ประโยชน์จากพระธรรมะแท้ๆ การเผยแผ่ธรรมะแท้ๆที่เป็นธรรมวาทีนั่นแหละย่อมไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายอธรรมวาที การเผยแผ่พระธรรมะที่ถูกต้องย่อมไม่หวังลาภสักการะ อธรรมวาทีทุ่มเงินซื้อตัวก็ไม่เห็นแก่ทรัพย์ไม่ยอมขายอุดมการณ์ มีอยุ่หลายครั้งที่เราทราบว่ามีพุทธบริษัทที่มีชื่อเสียงตำแหน่งเข้ารวมการผลิตหรือเผยแผ่อสัจธรรมวัตถุ กระทำการชักชวนพุทธบริษัทอื่นๆหันออกจากพระรัตนตรัย...โจรในบ้านทางโลกก็มีตำรวจควรปราบปราบเพราะทางการมีนโยบาย โจรปล้นพระศาสนาทำลายพระธรรม หามีหน่วยงานใดขึ้นมาปกป้องอย่างชัดเจนไม่...ทุกวันนี้ผู้ที่ออกมาปกป้องพระศาสนาโดยมากเป็นอุบาสก อุบาสิกา แต่ก็นับว่ามีน้อยท่านที่ออกมาพูดเพื่อรักษาปกป้องพระธรรมวินัย...เรื่องที่กระทู้มานี้ไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่มีมานานแล้ว ทั้งหมดเกิดจากชาวพุทธไม่ศึกษาพระธรรมที่ถูกต้อง ชอบติดในสิ่งศักสิทธิ์ติดปาฏิหาริย์มากไป ไม่ได้เข้าใจว่าอนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์มีความสำคัญกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ ไม่เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลว่า แม้มีฤทธิ์หรือวัตถุอิทธิฤทธิ์ก็ไม่อาจหนีผลแห่งกรรมไปได้ ไม่ยอมสร้างเหตุที่ดีเอาแต่วิงวอนขอผล...สรุปว่าการปกป้องพระพุทธศาสนามีอยู่แต่มีกำลังน้อย ธรรมวาทีมีกำลังน้อยในขณะที่อธรรมวาทีมีกำลังมากเพราะได้รับการสนับสนุนมาก คนผู้มีปัญญาและมีบุญนั่นแหละจึงจะได้พบพระธรรมที่ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหล่าอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรต้องประกอบด้วยเมตตาจิตหวังอนุเคราะห์คนผู้ไม่รู้ แม้จะมีคนสนับสนุนน้อยและมีทุนทรัพย์การเผยแผ่น้อย แต่ก็เผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องอย่างไม่ย่อท้อ


 4,120 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย