ตารางปฏิบัติธรรม ประจำปี 2557 โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

 Webmaster   27 ม.ค. 2557

ตารางปฏิบัติธรรม ประจำปี 2557 โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

--------------------------------------------------------------------------
โครงการ 1/2557 ศุกร์ 4 – อาทิตย์ 6 เมษายน 2557 (3วัน 2คืน)
โครงการ Dharma for Family
วิปัสสนาจารย์ คุณแม่ชี สุภาพ พันธ์หงษ์
เหมาะสำหรับ : มาเป็นครอบครัวเพื่อทำกิจกรรมธรรมะร่วมกันจนเกิดปัญญาในการดำเนินชีวิต
จำนวน 100 ท่าน
เปิดรับสมัคร สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม


--------------------------------------------------------------------------
โครงการ 2/2557 พฤหัสบดี 26– อาทิตย์ 29 มิถุนายน 2557 (4วัน 3คืน)
โครงการ มัคคานุคา “ผู้เดินตามมรรค” เข้ม
วิปัสสนาจารย์ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่เข้าคอร์สพื้นฐานมาแล้ว การปฏิบัติและเนื้อหาหลักธรรมจะเข้มข้น เพื่อความแจ่มแจ้งในทางเดินตามมรรค
จำนวน 100 ท่าน
เปิดรับสมัคร สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม


--------------------------------------------------------------------------
โครงการ 3/2557 ศุกร์ 4 – จันทร์ 7 กรกฎาคม 2557 (4วัน 3คืน)
โครงการ “อสุภะกรรมฐาน และ กายคตาสติ”
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์นิวัติ สุเมธโส
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีราคะจริต จะช่วยทำให้เข้าใจวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปสู่การปล่อยว่างได้อย่างแท้จริง
จำนวน 100 ท่าน
เปิดรับสมัคร สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม


--------------------------------------------------------------------------
โครงการ 4/2557 เสาร์ 9 – อังคาร 12 สิงหาคม 2557 (4วัน 3คืน)
โครงการ “วิปัสสนาโดยปรมัตถ์”
วิปัสสนาจารย์ อาจารย์วัลลภ ชวนปัญโญ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้ว จะทำให้เข้าถึงหลักธรรมมากยิ่งขึ้นในรูปแบบของปรมัตถ์ธรรม
จำนวน 100 ท่าน
เปิดรับสมัคร สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม


--------------------------------------------------------------------------
โครงการ 5/2557 ศุกร์ 17 – จันทร์ 20 ตุลาคม 2557 (6วัน 5คืน)
โครงการ อริยมรรค อริยผล
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโส
พระอาจารย์นิวัติ สุเมธโส
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่เคยผ่านการฝึกปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว และมีสภาวะธรรม หลวงพ่อสามารถชี้แนะผู้ฝึกให้เข้าถึงโลกุตะธรรมได้
จำนวน 100 ท่าน
เปิดรับสมัคร สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม


--------------------------------------------------------------------------
โครงการ 6/2557 ศุกร์ 14 – อาทิตย์ 16 พฤศจิกายน 2557 (4วัน 3คืน)
โครงการ ผัสสะบริสุทธิ์
วิปัสสนาจารย์ อาจารย์ศุภวรรณ พ.พรรณวงศ์ กรีน
เหมาะสำหรับ : คุณผู้หญิงที่ยังต้องทำงาน มีครอบครัว อาจารย์สามารถชี้แนะหลักธรรมให้เราเกิดปัญญาในการดำเนินชีวิต
จำนวน 100 ท่าน
เปิดรับสมัคร สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็มระเบียบการสมัคร
การสมัคร
1. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร เปิดรับสมัครจนกว่าจะเต็ม
2. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและระเบียบการได้ที่ สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-290099 , 086-1904567
3. กรอกใบสมัครและแนบเอกสารพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบให้ครบถ้วนให้ครบถ้วน
4. ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร

ส่งมาที่ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม (ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ)
99 หมู่ 7 ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรสาร 053-860-322

5. ไม่สามารถสมัครแทนผู้อื่นได้ และโปรดปฏิบัติตามระเบียบการสมัครและการเข้าร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

การตอบรับ
1. เมื่อยื่นเอกสารการสมัครถึงมูลนิธิ ฯ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครของท่านก่อนวันเปิดโครงการ15 วัน
2. เพื่อแบ่งปันสิทธิ์การเข้าร่วมให้กับผู้อื่น ทางมูลนิธิฯ ขอจำกัดสิทธิ์ การเข้าร่วม 1 ท่านให้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
3. กรณีสมัครสำรอง โทรสอบถามก่อนเปิดโครงการ 7 วัน
การลงทะเบียน
1.ผู้เข้าอบรมต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในวันลงทะเบียนทุกครั้ง
2. ไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าอบรมให้ผู้อื่นระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าอบรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
2. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจและไม่เป็นร่างทรง
3. มีสุขภาพจิตปกติ ไม่ป่วยเป็นโรคประสาท หรือโรคทางจิตทุกประเภท
4. สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างเคร่งครัด

การแต่งกายของผู้ปฏิบัติ
1. สุภาพบุรุษ สวมเสื้อสีขาว และนุ่งกางเกงขายาวสีขาวที่สามารถนั่งขัดสมาธิได้โดยสะดวก
2. สุภาพสตรี สวมเสื้อสีขาว และนุ่งกางเกงขาว หรือกระโปรงเหนือข้อเท้า นุ่งผ้าถุง ผ้าซิ่นสีขาว ที่สามารถนั่งขัดสมาธิได้โดยสะดวก
3. ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และกางเกงเป้าสั้นจนเปิดเผยร่างกาย
4. เสื้อผ้าไม่บาง และไม่รัดรูปหรือ เปิดเผยร่างกาย ไม่สวมเสื้อไม่มีแขน เอวลอย

การเตรียมของใช้
1. เตรียมเครื่องแต่งกายให้เพียงพอกับจำนวนวัน โดยไม่มีการซักรีดระหว่างการอบรมปฏิบัติ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่
3. ยาประจำตัวที่จำเป็น (เฉพาะโรค)
4. ผ้าห่ม

ของใช้ที่ห้ามนำมา (ป้องกันสูญหายและรบกวนผู้ปฏิบัติ)
1. เครื่องประดับ และของมีค่าทุกชนิด
2. โทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

สิ่งของที่เตรียมให้
1. เต้นท์
2. ที่นอน หมอน
3. อาหารมังสะวิรัติ และเครื่องดื่ม น้ำสมุนไพร


มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2557
โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
ศูนย์รวมแห่งศรัทธา และส่งเสริมเผยแพร่
พระพุทธศาสนา

===========================================================

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเข้าอบรมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมและเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพหรือบริจาคสนับสนุนโครงการตามกำลังศรัทธา , ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่

โทร.053-290099,086-1904567
โทรสาร.053-860322

website : http://www.rasameehangdhama.org

DT0003

Webmaster

27 ม.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5745 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย