ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมมาฆบูชา ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939   16 ม.ค. 2557

ศูนย์บริการฝึกอบรมพัฒนาจิตและปัญญา
วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
มือถือ: ๐๘๗ ๘๘๓๒ ๕๔๔
www.watphailuang.com
Email: vipassana-sati@hotmail.com
   

ที่มา : ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมมาฆบูชา ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

DT010849

ooh3939

16 ม.ค. 2557• "เรื่องของจิตของใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• "เกลือไม่เค็ม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• หญิงเจ้าปัญญา (อุจฉังคชาดก)

• มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ธรรม (คือความคิดทั้งหลาย) มีใจเป็นประธาน

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 0

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย